Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Kiinteistöomaisuus

Spondan sijoituskiinteistöt yhteensä 1.1.-31.12.2011

 


M€
Konserni yhteensä Toimisto- ja
liiketila-
kiinteistöt
Kauppa-
keskukset
Logistiikka-
kiinteistöt
Kiinteistö-
kehitys
Venäjä
Vuokratuotot 240,7 132,8 40,4  42,0 0,4  25,1
Ylläpitokulut -67,1 -37,2 -8,8 -13,4 -1,6 -6,1
Nettovuokratuotot 173,6 95,6 31,7 28,6  -1,2  18,9
             
Sijoituskiinteistöt 1.1.2011 2 870,6  1 459,1 557,1 422,5 227,7 204,2
Aktivoidut korot  3,6 0,0 0,2 0,1 2,9 0,4
Hankinnat  150,4 134,5 7,8 0,0 9,4 -1,2
Investoinnit  109,1 44,2 15,7 17,9 30,5 0,8
Siirrot segmenttien välillä  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Myynnit  -7,0 -4,3 0,0 0,0 -2,7 0,0
Käyvän arvon muutos  39,0 10,5 5,3 8,5 -5,7 20,4
Sijoituskiinteistöt 31.12.2011  3 165,7 1 644,0 586,1 449,0 262,0 224,6
             
Käyvän arvon muutos % 1,4 0,7 1,0 2,0 -2,5 10,0
Painotettu laskennassa käytetty keskimääräinen tuottovaatimus-% 6,9 6,5 5,9 8,0 0,0  9,8
Painotettu laskennassa käytetty keskimääräinen tuottovaatimus-%, Suomi 6,7          
             
Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon 50,6 42,6 1,0 6,7 0,0  0,3
Kiinteistökehitys 58,5 1,6 14,7 11,2 30,5  0,5
Hankinnat 150,4 134,5 7,8 0,0 9,4  -1,2
Myynnit -7,0 -4,3 0,0 0,0 -2,7  0,0
Investoinnit yhteensä 252,5 174,4 23,5 17,9 37,2 -0,4

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetyt tuottovaatimukset 31.12.2011, %

  Ydin-
keskusta
Muu
Helsinki
Espoo/
Vantaa
Muu
Suomi

Venäjä
Toimisto- ja liiketilakiinteistöt 5,8 6,1 8,1 7,1 9,7
Logistiikkakiinteistöt - 7,9 7,9 10,5 11,0

Kauppakeskusten keskimääräinen tuottovaatimus oli 5,9 prosenttia.

Herkkyysanalyysi,
Sijoituskiinteistökannan käyvän arvon muutos, M€ ja %

    -10%   -5% 0%   5%   10%
  Muutos,
M€
Muutos,
%
Muutos,
M€
Muutos,
%
M€
Muutos,
M€
Muutos,
%
Muutos,
M€
Muutos,
%
Tuottovaatimus 333 11,0 158 5,2 0 -142 -4,7 -272 -9,0
Vuokratuotot (sopimusvuokrat)  -86  -2,8  -43  -1,4  0  43  1,4  86  2,8
Ylläpitokulut  81  2,7  41  1,3  0  -40  -1,3  -81  -2,7
Taloudellinen käyttöaste (1.laskentavuosi)  -23  -0,8  -12  -0,4  0  12  0,4  24  0,8

Herkkyysanalyysi on tehty laskemalla Suomen sijoituskiinteistöt massalaskentana 15 vuoden ja Venäjän kiinteistöt 10 vuoden kassavirtalaskelmalla.

Muutokset tuottovaatimuksiin ja taloudellisiin käyttöasteisiin on laskettu keskimääräisille luvuille. Analyysiin sisältyy vain kassavirtaa tuottavat sijoituskiinteistöt.

 

Spondan kiinteistöt

Toimitilat Venäjällä