Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Avainluvut

Konsernin tunnusluvut (IFRS)

 
  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 2) 31.12.2008 31.12.2007
Liikevaihto, M€ 248,2 232,1 237,2 219,6 219,6 207,7
Liikevoitto, M€  209,6 216,2 -13,3 117,3 126,2 256,7
Voitto ennen veroja, M€ 134,0 157,7  -78,3  42,2 38,7  184,4
Operatiivinen kassavirta/osake, € 0,37 0,37  0,45  0,78 0,78  0,81
Osakekohtainen oma pääoma, € 4,06 3,86  3,54  4,93  4,90  5,24
Tulos/osake, € 0,39 0,40 -0,40 0,13 0,09 0,79
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,7 7,9 -0,4 4,4 4,7 10,1
Oman pääoman tuotto, % 9,5 10,4 -7,7 3,0 2,7 17,9
Markkina-arvo, M€ 883,2 1 077,0 757,8 344,2 344,2 907,1
P/E-luku 8,02  9,60 -6,79 14,69 12,89 6,45
Omavaraisuusaste,%  37,9  39,0 37,3 31,9 31,8 32,3
Nettovelkaantumisaste,%  134,9  128,7 140,9 179,6 180,7 174,9
Osinko, € 1) 0,16 0,15 0,12 0,00 0,00 0,50
Osinko tuloksesta, % 1) 41,15 37,12 -29,83 0,00 0,00 39,50
Efektiivinen osinko, % 1) 5,13 3,87 4,40 0,00 0,00 6,12
Sijoituskiinteistöomaisuuden käypä arvo, M€ 3 165,7  2 870,6  2 767,5 2 915,5  2 907,5 2 534,9

1) Hallituksen esitys
2)  IAS 23 käyttöönoton vaikutuksilla oikaistu vuoden 2008 tunnusluvut

EPRAn suosituksen mukaiset konsernin tunnusluvut

  2011 2010 2009 2008 1) 2008 2007
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€  75,4 74,0  67,4 38,9  -  -
EPRA Earnings per share (operatiivinen tulos/osake), € 0,27 0,27  0,29 0,22  -  -
EPRA osakekohtainen nettovarallisuus, € 4,84 4,59  4,18 6,04  6,01  6,26
EPRA Net Initial Yield (NIY) (alkutuotto), % 6,39 6,37  - -  -  -
EPRA "topped-up" NIY (oikaistu alkutuotto), % 6,40  6,38  - -  -  -

1)  IAS 23 käyttöönoton vaikutuksilla oikaistu vuoden 2008 tunnusluvut

Rahoituksen tunnusluvut

  2011 2010 2009 2008 2007
Korkokatekerroin 2,7 3,0 2,7 2,1 2,0
Keskimääräinen laina-aika, v. 3,1 3,2 2,4 3,0 2,6
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika, v. 2,2 2,2 1,8 1,7 2,6
Keskikorko, %  4,0 3,8 3,7 4,6 4,6
Korkoriskin suojausaste, %  77 84 65 58 65
Omavaraisuusaste, % 38  39 37 32 32