Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Voitonjakoehdotus


SPONDA OYJ

KONSERNI

EHDOTUS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 522.780.891,01 euroa, josta tilikauden tappio on 7.858.070,24 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2011 maksetaan 0,16 euroa/osake.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 3. päivänä helmikuuta 2012

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

SPONDA OYJ

Hallitus

Klaus Cawén         Tuula Entelä         Lauri Ratia

       Arja Talma            Raimo Valo          Erkki Virtanen

 

Kari Inkinen

Toimitusjohtaja


Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 21. päivänä helmikuuta 2012

KPMG Oy Ab

Raija-Leena Hankonen     Kai Salli

KHT

KHT