Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

1. Segmentti-informaatio
Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. Ensisijainen segmenttiraportoinnin muoto on liiketoimintasegmenttien mukainen.
Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin. Segmentit on muodostettu erilaisten tilatyyppien ja palveluiden sekä maantieteellisten alueiden perusteella. Spondan hallitukselle ja johtoryhmälle raportoidaan tulos ja kiinteistöjen käyvän arvon muutokset segmenteittäin, jotka ovat Toimisto- ja liiketilakiinteistöt, Kauppakeskukset, Logistiikkakiinteistöt, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot ja Venäjä.
Spondan hallitus ja johtoryhmä arvioivat segmenttien tuloksellisuutta nettotuoton, liikevoiton ja käyttöasteen perusteella. Näiden lisäksi hallitus ja johtoryhmä seuraavat myös muita avainlukuja kuten segmenttikohtaiset investoinnit.
Segmentin varat sisältävät ne erät, jotka ovat suoraan kohdistettavissa segmenteille kuten sijoitus- ja vaihto-omaisuuskiinteistöt, kiinteistörahastosijoitukset, liikearvo ja rahoitusleasingsaamiset. Kohdistamattomat erät sisältävät vero- ja rahoituseriä sekä koko konsernille yhteisiä eriä, jotka on esitetty segmentti-informaatiossa kohdassa ”Muut”. Investoinnit ovat sijoituskiinteistöjen hankintoja, niiden kehitysinvestointeja, perus- ja vuokralaisparannuksia sekä kiinteistörahastosijoituksia.  
Toimisto- ja liiketilakiinteistöt -segmentti vastaa toimisto- ja liiketilakiinteistöjen vuokraamisesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa.
Kauppakeskukset -segmentti vastaa kauppakeskusten liiketilojen vuokraamisesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa.
Logistiikkakiinteistöt -segmentti vastaa logistiikkakiinteistöjen vuokraamisesta, hankinnasta ja myynnistä Suomessa.
Kiinteistökehitys -segmentti vastaa uusien kiinteistöhankkeiden markkinoinnista ja toteuttamisesta asiakastarpeiden pohjalta. Toiminnan kohteina ovat rakentamattomat maa-alueet ja uudistettavat rakennukset erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös muualla Suomessa.
Kiinteistörahastot -segmentti omistaa ja hallinnoi kiinteistörahastojen kautta osuuksia liiketila-, toimisto- ja logistiikkakiinteistöissä. Spondan kiinteistörahastot harjoittavat toimintaa yhtiön strategian mukaisesti Suomen keskisuurissa kaupungeissa. Asiakkuuksista ja kiinteistösalkkujen hallinnasta vastaavat alueorganisaatiot.
Venäjä -segmentti vuokraa, hankkii, myy ja kehittää toimisto-, liiketila- ja logistiikkakiinteistöjä Venäjällä.
 
Segmentti-informaatio
12/2011, M€ Toimisto- ja liiketila-kiinteistöt Kauppa-keskukset Logistiikka Kiinteistö-kehitys Venäjä Kiinteistö-rahastot Muut Konserni yhteensä
                 
Liikevaihto 132,8 40,4 42,0 1,5 25,1 6,4 0,0 248,2
Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -37,2 -8,8 -13,4 -2,0 -6,1 -1,4 0,0 -68,8
Nettotuotot 95,6 31,7 28,6 -0,5 18,9 5,0 0,0 179,4
Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 0,3 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 7,2
Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V-om.kiint.luov.voitot/tappiot 0,4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen arvonmuutos 0,0 0,0 0,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 -1,8
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisessa 10,5 5,3 8,4 -5,7 20,4 0,6 0,0 39,6
Hallinto ja markkinointi -7,6 -1,6 -1,5 -3,8 -2,8 -5,9 0,0 -23,1
Muut tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,1 -0,3 0,0 0,0 7,8 7,6
Liikevoitto 99,2 35,4 35,6 -4,8 36,6 -0,2 7,8 209,6
Rahoitustuotot ja -kulut             -75,6 -75,6
Voitto ennen veroja             -67,8 134,0
Tuloverot             -16,2 -16,2
Tilikauden voitto             -84,0 117,8
 
Investoinnit 178,7 23,5 17,9 39,9 -0,4 10,2 0,1 269,9
Segmentin varat 1 646,7 586,1 449,0 276,5 224,6 65,5 138,9 3 387,3
Taloudellinen vuokrausaste 88,4 94,1 78,1   98,7     88,2
                 
12/2010, M€ Toimisto- ja liiketila-kiinteistöt Kauppa-keskukset Logistiikka Kiinteistö-kehitys Venäjä Kiinteistö-rahastot Muut Konserni yhteensä
Liikevaihto 122,6 39,7 36,6 2,3 23,6 7,2 0,0 232,1
Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -34,0 -8,3 -11,8 -1,8 -5,9 -1,5 0,0 -63,3
Nettotuotot 88,6 31,4 24,8 0,5 17,7 5,7 0,0 168,7
Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 2,3 0,0 0,3 3,2 0,0 0,0 0,0 5,9
Myyntitappiot sijoituskiinteistöistä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vom.kiint.luov.voitot/tappiot 7,6 0,0 2,9 8,9 0,0 0,0 0,0 19,4
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisessa 14,9 1,1 3,1 -0,2 21,7 3,9 0,0 44,4
Hallinto ja markkinointi -6,3 -1,2 -1,1 -3,6 -2,7 -5,5 0,0 -20,4
Muut tuotot ja kulut 0,0 0,0 0,0 -1,5 -0,3 0,0 0,0 -1,8
Liikevoitto 107,1 31,3 30,0 7,3 36,3 4,2 0,0 216,2
Rahoitustuotot ja -kulut             -58,5 -58,5
Voitto ennen veroja             -58,5 157,7
Tuloverot             -37,3 -37,3
Tilikauden voitto             -95,8 120,4
 
Investoinnit 25,1 1,5 19,7 30,6 0,4 5,4 0,4 83,1
Segmentin varat 1 461,8 557,1 422,5 242,2 204,2 59,8 138,9 3 086,5
Taloudellinen vuokrausaste 87,7 98,1 75,8   96,4     88,0