Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Konsernin oman pääoman muutokset

M€ Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-erot Käyvän arvon rahastot Uudelleen-arvostus-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muun oman pääoman rahasto Kertyneet voitto-varat Yhteensä Määräys-vallatto-mien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2009 111,0 159,5 -0,9 -27,4 0,6 412,0 129,0 328,0 1 111,7 1,8 1 113,6
Tilikauden laaja tulos     1,5 6,9       120,6 129,0 -0,2 128,8
Muutos               0,1 0,1   0,1
Osingonjako               -33,3 -33,3   -33,3
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot               -8,4 -8,4   -8,4
Oma pääoma 31.12.2010 111,0 159,5 0,6 -20,6 0,6 412,0 129,0 407,0 1 199,1 1,7 1 200,8
M€ Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-erot Käyvän arvon rahasto Uudelleen-arvostus-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muun oman pääoman rahasto Kertyneet voitto-varat Yhteensä Määräys-vallatto-mien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2010 111,0 159,5 0,6 -20,6 0,6 412,0 129,0 407,0 1 199,1 1,7 1 200,8
Tilikauden laaja tulos     -0,1 -9,4       117,8 108,3 0,0 108,3
Muutos               0,3 0,3   0,3
Osakeanti             21,7     21,7   21,7
Osingonjako                 -41,6 -41,6   -41,6
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot               -8,4 -8,4   -8,4
Oma pääoma 31.12.2011 111,0 159,5 0,5 -30,0 0,6 433,8 129,0 475,0 1 279,4 1,7 1 281,1