Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Emoyhtiön tuloslaskelma

M€ Liite 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010
Liikevaihto          
Vuokratuotot ja käyttökorvaukset     128,7 114,8
Rahastojen hallinnointipalkkiot       4,0 5,1
        132,7 119,9
 
Vuokraustoiminnan kulut       -40,4 -52,5
Rahastojen välittömät kulut       -1,3 -1,5
        -41,7 -54,0
 
Nettotuotot       91,0 65,9
 
Myynnin ja markkinoinnin kulut       -1,2 -1,1
Hallinnon kulut -9,6 -7,9
Liiketoiminnan muut tuotot     0,3 0,2
Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä       0,1 4,4
Liiketoiminnan muut kulut     -0,3 -1,9
Liikevoitto       80,3 59,6
 
Rahoitustuotot ja -kulut     -134,2 -68,4
           
Voitto / tappio ennen satunnaisia eriä -54,0 -8,8
 
Satunnaiset erät     46,1 12,6
Poistoerot     - 0,2
Voitto / tappio ennen veroja -7,9 4,0
 
Tuloverot     0,0 0,0
Tilikauden voitto / tappio -7,9 4,0