Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Emoyhtiön tase

M€ Liite 31.12.2011 31.12.2010
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet 29,1 25,6
Aineelliset hyödykkeet    
  Maa- ja vesialueet   1,9 1,9
  Koneet ja kalusto   0,2 0,3
  Ennakkomaksut   - 0,4
      2,1 2,6
 
Sijoitukset    
  Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 812,7 1 729,1
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 061,9 1 025,5
  Osuudet omistusyhteysyrityksissä 7,5 7,5
  Sijoitukset kiinteistörahastoihin 69,2 59,1
  Muut sijoitukset   37,0 28,4
      2 988,3 2 849,6
         
Pysyvät vastaavat yhteensä   3 019,4 2 877,8
 
Vaihtuvat vastaavat      
  Lyhytaikaiset saamiset 77,2 35,3
  Rahat ja pankkisaamiset   14,3 9,0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   91,5 44,3
Vastaavaa yhteensä   3 110,9 2 922,0
 
Vastattavaa
Oma pääoma    
  Osakepääoma   111,0 111,0
  Ylikurssirahasto   159,1 159,1
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 445,9 423,9
  Edellisten tilikausien voitto 84,8 122,4
  Tilikauden voitto / tappio   -7,9 4,0
Oma pääoma yhteensä   792,9 820,4
 
Poistoerot - 0,0
 
Vieras pääoma      
  Pitkäaikainen vieras pääoma 1 883,4 1 864,8
  Lyhytaikainen vieras pääoma 434,5 236,7
Vieras pääoma yhteensä   2 317,9 2 101,6
Vastattavaa yhteensä   3 110,9 2 922,0