Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Kiinteistöjen sijainti

Sponda ottaa ympäristön hyvinvoinnin huomioon jo kiinteistösijoituspäätöksissä. Spondan kiinteistöomistusta ohjaa yhtiön strateginen valinta keskittää kiinteistöomistustaan kaupunkien keskeisille paikoille ja hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrelle. Tämä vähentää osaltaan kiinteistöjen ympäristövaikutuksia ja tukee yhtiön kokonaisvaltaista kestävyyttä myös taloudellisesti.

Miksi tämä on prioriteetti?

Spondalle kiinteistöjen keskeinen sijainti on strateginen valinta. Yhtiö keskittää kiinteistöomistustaan kaupunkien keskeisille paikoille sekä hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrelle. Sponda pyrkii valinnoillaan huomioimaan ympäristön hyvinvoinnin.

Sijainti on myös yksi toimitilarakennusten ympäristösertifioinnin kriteereistä. BREEAM® ja LEED® -sertifiointiprosesseissa huomioidaan muun muassa julkisen liikenteen toimivuus, polkupyörille varatut pysäköintimahdollisuudet sekä kiinteistön käyttämä energianlähde, jonka valintaan myös kaavoitus vaikuttaa.

Kiinteistöjen sijainti Spondan toiminnassa


Prioriteetti sisältää:

  • Ympäristön hyvinvoinnin huomioiminen kiinteistösijoituksista päätettäessä
  • Kiinteistöomistuksen keskittäminen kaupunkeihin julkisen liikenteen äärelle
  • Kiinteistöomistuksen keskittäminen prime-alueille

Spondan sijoitusstrategia on kestävä ja vastuullinen ympäristönäkökulman lisäksi myös taloudellisesti. Matalariskisillä prime-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen kysyntä ja vuokratasot ovat vakaampia myös taloudellisesti epävarmoina aikoina. Suurin osa yhtiön kiinteistöistä sijaitsee näillä alueilla. Sijoitusstrategia tukee yhtiön toiminnan kokonaisvaltaista kestävyyttä. 

Tavoitteet vuodelle 2011

  • Kauppakeskusten ja toimistokiinteistöjen osuuden kasvattaminen yhtiön kiinteistösalkussa
  • Kiinteistösalkun kehittäminen keskittämällä omistusta prime-alueille ja julkisen liikenteen yhteyksien varrelle

Toimenpiteet vuonna 2011

Vuonna 2011 Sponda vahvisti kiinteistöomistustaan strategisesti merkittävällä alueella, Helsingin ydinkeskustassa ostamalla liike- ja toimistokortteli Fennian. Oston myötä Spondan omistamat liiketilat Helsingin keskustassa kasvoivat 14 200 neliöllä ja toimistotilat 25 500 neliöllä.

Sponda vahvisti kiinteistöomistustaan myös Tampereen keskustassa ostamalla Kauppa-Häme -liike- ja toimistokiinteistön alkuvuodesta 2011. Kaupan myötä Spondan liike- ja toimistotilat Tampereen ydinkeskustassa lisääntyivät 5 500 neliöllä. Oston jälkeen Sponda aloitti kiinteistössä perusteellisen saneerauksen.

Vuonna 2011 Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Citycenter-liikekorttelin uudistushankkeessa valmistui merkittävä vaihe. Korttelin keskelle valmistui pinta-alaltaan 4 200 neliön uusi toimistorakennus ja kauppakeskukseen valopiha, jonka yhteydessä saatiin käyttöön noin 3 700 neliötä uutta liiketilaa. Uudelle toimistotalolle myönnettiin kultatason LEED®-sertifikaatti.

Sponda kasvatti omistustaan Oulun alueella sijaitsevassa Kauppakeskus Zeppelinissä, jonka tiloja laajennettiin vuoden aikana 8 700 neliöllä. Laajennuksen myötä kauppakeskuksesta tuli Pohjois-Suomen suurin kauppakeskus.

Tutustu Spondan kiinteistöihin.

Pitkän aikavälin tavoitteet

  • Kauppakeskusten ja toimistokiinteistöjen osuuden kasvattaminen yhtiön kiinteistösalkussa
  • Kiinteistösalkun kehittäminen keskittämällä omistusta prime-alueille ja julkisen liikenteen yhteyksien varrelle

 

Sijoituskiinteistöjen sijainti