Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

4

Vuonna 2011 neljälle Spondan omistamalle kiinteistölle myönnettiin kansainvälinen ympäristöluokitus.

Spondability

Spondability on Spondan vastuullisuuden allekirjoitus. Vuonna 2011 Spondassa määriteltiin vastuullisuusprioriteetit, joita tullaan tulevaisuudessa painottamaan yhtiön toiminnassa. Tästä osiosta löydät tietoa Spondan vastuullisuusprioriteeteista sekä yhtiön vastuullisuuden toteuttamisesta vuonna 2011.

Energiatehokkuus ja hiilijalanjälki

Kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta suuri osa aiheutuu käytön aikaisesta kulutuksesta. Siksi yhteistyö asiakkaiden kanssa energiankulutuksen vähentämiseksi on Spondalle tärkeää. Asiakasyhteistyötä tehdään muun muassa vuonna 2009 aloitetun Energiatehokkuusohjelman puitteissa.
Lue lisää >

Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus on osa Spondan kokonaisvaltaista ympäristövastuuta. Vuonna 2011 yhtiössä kiinnitettiin erityistä huomiota jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen sekä jätemäärän seurantaan.
Lue lisää >

Kiinteistöjen sijainti

Sponda huomioi ympäristön hyvinvoinnin jo kiinteistösijoitusstrategiassaan. Vuonna 2011 Sponda toteutti valitsemaansa strategiaa muun muassa Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Fennia-korttelin ostolla.
Lue lisää >

Asiakaskokemuksen parantaminen

Vuonna 2011 Spondassa keskityttiin erityisesti asiakaskokemuksen lähtötason määrittämiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun. Asiakaskokemuksen parantamiseksi perustettiin Customer Experience Management (CEM)-prosessi.
Lue lisää >

Asiakaskokemuksen parantaminen

Vuonna 2011 Spondassa keskityttiin erityisesti asiakaskokemuksen lähtötason määrittämiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun. Asiakaskokemuksen parantamiseksi perustettiin Customer Experience Management (CEM) -prosessi.
Lue lisää >

Henkilöstöön panostaminen

Spondalle henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon korkea taso ovat tärkeitä menestystekijöitä. Vuonna 2011 Spondassa uudistettiin henkilöstötyytyväisyystutkimusta ja panostettiin koulutuksissa henkilöstön henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen.
Lue lisää >

Läpinäkyvä toiminta

Vuonna 2011 Spondassa kehitettiin taloudellisen ja vastuullisuusraportoinnin laatua. Viestinnän vuorovaikutteisuutta lisättiin muun muassa kehittämällä yhtiön internet-, intranet- ja extranet-palveluita.
Lue lisää >

Alan eteenpäin vieminen

Oman toimintansa kehittämisen lisäksi Sponda edistää kiinteistöalan toimintatapoja ja -käytäntöjä osallistumalla alan järjestöjen ja yhdistysten kanssa toteutettaviin hankkeisiin ja järjestötoimintaan. Vuonna 2011 yhtiö osallistui aktiivisesti muun muassa RAKLI ry:n toimintaan.  
Lue lisää >