Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Suomen kiinteistömarkkinat

Toimistotilamarkkinat Suomessa

Pääkaupunkiseudun toimistojen vajaakäyttö laski koko vuoden 2011 ajan huolimatta lisääntyneestä talouden epävarmuudesta. Vuoden 2011 lopussa pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttöaste oli 10,6 prosenttia ja Helsingin ydinkeskustan vajaakäyttöaste 5,6 prosenttia. Vajaakäytön uskotaan nousevan hieman vuonna 2012. Näkemys perustuu heikentyneisiin talousnäkymiin ja siihen, että uutta toimistotilaa on pääkaupunkiseudulla rakenteilla hieman alle 200 000 neliötä. Myös alueiden välisten erojen ennakoidaan lisääntyvän ja pysyvästi markkinoiden ulkopuolelle jäävien kiinteistöjen määrän kasvavan.

Helsingin ydinkeskustassa nähdään lähivuosina merkittävää sisäistä muuttoliikettä, kun Töölönlahden uusi toimistoalue kehittyy vapauttaen myös paljon toimistotilaa sinne muuttavilta yrityksiltä. Näiden muuttoliikkeiden vaikutuksia ei kuitenkaan nähdä vielä vuoden 2012 aikana.

Nettokäyttöönotto lähes nelinkertaistui vuoden takaisesta. Vuonna 2010 nettokäyttöönotto oli 45 000 neliömetriä, kun taas vuonna 2011 vastaava luku oli 175 000 neliömetriä.

Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta Helsingin keskusta pitää pintansa myös vuokramarkkinoilla, ja parhaiden toimistojen neliövuokrat ovat jatkaneet nousuaan. Helsingin keskustan prime-kiinteistöjen keskimääräinen vuokrataso uusissa sopimuksissa oli vuonna 2011 hieman yli 300 €/m²/vuosi. Parhaiden tilojen vuokrat ylittivät 360 €/m²/vuosi. Koko pääkaupunkiseudun ylempi vuokrataso vaihteli välillä 180354 €/m²/vuosi.

Tampereella, Turussa ja Oulussa toimistomarkkina on perinteisesti ollut hyvin vakaa. Suhdanteiden muutokset eivät näillä alueilla vaikuta vuokratasoihin ja vajaakäyttöön yhtä voimakkaasti kuin pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2011 lopussa Tampereella vajaakäyttöaste oli 6,3 prosenttia, Turussa 7,4 prosenttia ja Oulussa 6,6 prosenttia. Vuoden 2011 aikana Tampereella, Turussa ja Oulussa on ollut havaittavissa pientä vuokrien nousua. Turussa vuokrataso vaihteli välillä 144180, Tampereella välillä 156192 ja Oulussa välillä 144168 €/m²/vuosi.

Liiketilamarkkinat Suomessa

Liiketilojen käyttöaste on pysynyt korkeana. Käyttöasteen arvioidaan pysyvän korkeana pääkaupunkiseudun muuttovoittoisuuden ja uuden tarjonnan rajallisuuden ansiosta. Helsingin ydinkeskustaan valmistui vuonna 2011 uutta liiketilaa, kun Citycenter ja Kluuvin kauppakeskus avattiin.

Vuonna 2011 liiketilojen vajaakäyttöaste Helsingin keskustassa oli 1,4 prosenttia, Turussa 2,7 prosenttia, Tampereella 2,9 prosenttia ja Oulussa 3,2 prosenttia. Pääkaupunkiseudun liiketilojen keskimääräinen vajaakäyttöaste vuonna 2011 oli 3,1 prosenttia. Liiketilojen vajaakäytön ennakoidaan kasvavan sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa.

Parhaiden liiketilojen vuokrat ovat nousseet vahvasti viime vuosina, ja vuokrakehitys jatkui vuonna 2011 edelleen selkeästi toimistomarkkinoita positiivisempana. Hyvien liiketilakiinteistöjen niukasta tarjonnasta johtuen niiden taantumakestävyys on toimistokiinteistöjä parempi. Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta muissa kaupungeissa vuokrien odotetaan laskevan. Helsingin ydinkeskustan liiketilojen vuokrataso oli vuonna 2011 8401 680 €/m²/vuosi. Turussa liiketilojen vuokratasot liikkuivat välillä 420960 €/m²/vuosi, Tampereella välillä 600960 €/m²/vuosi ja Oulussa 4801 020 €/m²/vuosi.

Logistiikkamarkkinat pääkaupunkiseudulla

Vuoden 2011 alkupuoliskolla pääkaupunkiseudun logistiikkakiinteistöjen vuokrataso nousi hieman ja vajaakäyttöaste laski. Suurin kysyntä kohdistui pienempiin tiloihin. Pääkaupunkiseudun vuokrataso oli loppuvuodesta keskimäärin 106 €/m²/vuosi. Taloudellisen kasvun hidastuminen ja erityisesti viennin kasvun hiipuminen loppuvuodesta asettivat logistiikkakiinteistöt haasteelliseen asemaan. Logistiikkatilojen vajaakäyttö oli loppuvuodesta 2011 noin 5,7 prosenttia.

 

Lähteet:
Catella Property Group
Jones Lang LaSalle
KTI Kiinteistötieto Oy
Valtiovarainministeriö