Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategian toteuttaminen vuonna 2012

Vuosi 2012 näyttää haasteelliselta

Sponda pyrkii mukautumaan nopeasti kulloinkin vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen. Vuosi 2011 oli yhtiölle positiivinen, mutta vuoden 2012 markkinanäkymät näyttävät epävarmoilta. Toimitilojen vuokrakysyntä on tasaantunut ja vuoden 2012 ennustetaan olevan Spondan toiminnan kannalta haastava markkinoille valmistuvan kiinteistökannan vuoksi. Epävarmasta taloustilanteesta johtuen kasvumahdollisuuksia on tarkasteltava kriittisesti, erityisesti kiinteistökehityshankkeiden osalta.

Keskeisille paikoille keskittyvästä kiinteistökannasta kilpailuetua

Korkeatasoinen ja keskeisille paikoille keskittyvä kiinteistökanta luo Spondalle suhteellista kilpailuetua myös matalasuhdanteessa. Taloudellisesti haastavassa tilanteessa keskeisillä arvoalueilla sijaitsevien kiinteistöjen vuokrausasteet ja vuokratasot kehittyvät reuna-alueiden kiinteistöjen arvoja paremmin. Spondan Suomessa sijaitsevista kiinteistöistä 65 prosenttia sijaitsee Helsingissä arvostetuilla ydinkeskustan ja Ruoholahden alueilla. Spondassa uskotaan, että prime-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen osuuden painottaminen yhtiön kiinteistöportfoliossa on kannattava strategia myös epävakaassa markkinatilanteessa.

Vahva tase vakauttaa toimintaa

Spondan tase on vahva, mikä luo yhtiön toiminnalle vakaan pohjan ja lisää joustavuutta epävarmoilla markkinoilla. Vakavaraisuuden takaamiseksi lähivuosien investointeja on kuitenkin supistettu, ja seuraavan kahden vuoden ajalle yhtiöllä on sitoutuneita kiinteistökehitysinvestointeja ainoastaan noin 41 miljoonan euron arvosta. Taloudellisesti epävakaana aikana yhtiön tavoitteena on rahoittaa kasvu pääosin strategiaan kuulumattomien kiinteistöjen myynneillä.

Spondan Suomen kiinteistöjen arvon odotetaan pysyvän vuonna 2012 melko vakaina. Sponda arvioi, että vuonna 2012 sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö pysyy nykyisellä tasolla. Näkymien muutos yhtiön aiempiin arvioihin verrattuna johtuu yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä sekä Suomessa että ulkomailla.