Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategian toteuttaminen vuonna 2011

Taloudelliset tavoitteet ja strategian toteuttaminen 2011

Spondan pitkän aikavälin tavoite on pitää yhtiön omavaraisuusaste 40 prosentissa. Yhtiön omavaraisuusaste vuoden 2011 lopussa oli 38 (2010: 39) prosenttia. Sponda tavoittelee osinkopolitiikallaan tasaista osingonmaksua. Politiikkansa mukaisesti yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa noin 50 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta, taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet huomioiden.

Kasvutoimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2011

Sponda on yksi Suomen johtavista kiinteistökehittäjistä, joka omistaa huomattavia maa-alueita sekä runsaasti kehityskohteiksi sopivia kiinteistöjä. Tällä hetkellä yhtiöllä on meneillään kaksi merkittävää kiinteistökehityshanketta. Markkinaolosuhteiden parantuessa ja kysynnän noustessa kasvuun yhtiön on mahdollista aloittaa joustavasti uusia kiinteistökehityshankkeita.

Vuonna 2011 Spondan strategiaa tukevia kiinteistöostoja tehtiin 150,4 miljoonalla eurolla. Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan liike- ja toimistokiinteistö Fennia-korttelin osto oli vuoden merkittävin yhtiön strategiaa tukevista kiinteistöhankinnoista. Fennia-korttelissa on toimistotilaa yhteensä noin 25 500 neliötä ja liiketilaa noin 14 200 neliötä. Toteutetulla 122 miljoonan euron kaupalla oli positiivinen vaikutus Spondan osakekohtaiseen nettovarallisuuteen ja osakekohtaiseen kassavirtaan jo ostovuonna 2011. Helsingin keskusta-alueen vuokrien nousu on vaikuttanut positiivisesti Fennia-korttelin kannattavuuteen.

Yhtiön strategisten painopistealueiden toteuttamista tuettiin vuonna 2011 kehittämällä yhtiön asiakaskokemuksen johtamisen, laadun ja hankinnan sekä ympäristövastuun prosesseja.

Vuoden 2011 strategiset toimenpiteet on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Kiinteistöjen ostot    
Toimenpide   Strateginen vaikutus
Fennia-korttelin osto huhtikuussa 122 miljoonalla eurolla.   Helsingin ydinkeskustassa hyvien julkisten kulkuyhteyksien äärellä sijaitseva kiinteistö kasvattaa Spondan omistusta strategisesti merkittävällä alueella.
Fennia-korttelin lisäksi kiinteistöjä ostettiin yhteensä 28,4 miljoonalla eurolla.   Kiinteistöostot tukivat Spondan omistuksen keskittymistä prime-alueille ja yhtiön kiinteistösalkun strategista kehittämistä.
Kiinteistökehitys    
Toimenpide   Strateginen vaikutus
Zeppelin-kauppakeskuksen laajennus Kempeleessä saatiin päätökseen.   Kauppakeskukset-segmentin osuus Spondan kiinteistösalkussa kasvoi tavoitteiden mukaisesti. Kohteen 15 prosentin kehityskatetavoite ylitettiin.
Tampereella sijaitsevan Kauppa-Häme –kiinteistön liiketilat saneerattiin vuonna 2011. Toimistotilojen saneeraus valmistuu keväällä 2012.   Tampereen ydinkeskustassa sijaitsevaa toimisto- ja liiketilakiinteistöä kehittämällä kasvatettiin kiinteistöomistusta yhtiön strategisella kasvualueella. Kohteen 15 prosentin kehityskatetavoite toteutui.
Toimistokiinteistöjen saneeraus Helsingin Unioninkadulla eteni.   Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan 22 500 neliön toimistokeskittymään saneerataan modernia, energiatehokasta toimitilaa.
6 000 neliön laajuisen toimistotalon rakentaminen käynnistyi Helsingin Ruoholahdessa. Uudishankkeen arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2013.   Sponda kasvattaa kiinteistöomistustaan strategisella painopistealueellaan Helsingin Ruoholahdessa. Uudiskohteessa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristötekijöihin.
Metso Automationin Vantaan Hakkilassa sijaitseva tuotantotila valmistui ja toimistotilojen saneeraushanke saatiin päätökseen keväällä 2011.   Sponda kehitti modernia tuotantotilaa Vantaan Akselina tunnetulle suositulle logistiikan, teollisuuden ja kaupan yritysalueelle. 15 prosentin kehityskatetavoite ylitettiin.
Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Citycenterin uudistaminen jatkui, ja uusi toimistorakennus valmistui liikekortteliin. Kohteen on määrä valmistua pääosin vuoden 2012 lopulla.   Helsingin ydinkeskustassa hyvien kulkuyhteyksien äärellä sijaitsevan Citycenter-liikekorttelin kehittäminen kasvattaa kauppakeskusten osuutta Spondan kiinteistösalkussa ja omistusta strategisesti merkittävällä alueella.
Myydyt kohteet ja liiketoiminnat    
Toimenpide   Strateginen vaikutus
Sponda myi kiinteistöjä yhteensä 14,1 miljoonalla eurolla.   Sponda kehittää kiinteistösalkkuaan jatkuvasti strategiansa mukaisesti.
Sponda myi maaliskuussa osuutensa kiinteistöjohtamispalveluita tarjoavassa Ovenia Oy:ssä. Kaupasta kirjattiin 7,8 miljoonan euron myyntivoitto. Sponda katsoi osakeomistuksestaan luopumisen tarkoituksenmukaiseksi Ovenian jatkokehittämisen kannalta.   Sponda on keskittynyt strategiansa mukaisesti kiinteistöjen vuokraukseen ja omistukseen. Kiinteistöjen ylläpito ei ole osa yhtiön liiketoimintaa.
Kiinteistörahastojen kehitys    
Toimenpide   Strateginen vaikutus
Sopimus Venäjälle perustettavasta Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiöstä solmittiin syyskuussa.   Spondalla on mahdollisuus osallistua Venäjän kiinteistökehitystoimintaan sijoitusyhtiön kautta sekä kasvattaa Venäjän kiinteistösalkkuaan kansainvälisten standardien mukaisilla kiinteistöillä.
Sponda Fund II –kiinteistörahasto kasvatti kiinteistöomistustaan.   Sponda Fund II- rahasto investoitiin lähes 200 miljoonan euron tavoitekapasiteettiinsa.
Jälleenrahoitus ja muut rahoitusjärjestelyt  
Toimenpide   Strateginen vaikutus
375 miljoonan euron suuruinen 5-vuoden syndikoitu lainasopimus solmittiin 3.11.2011, ja 50 miljoonan euron vakuudettomasta 5-vuotisesta luottolimiitistä solmittiin sopimus 4.4.2011.   Epävakaassa markkinatilanteessa lainan saanti on hyvä osoitus markkinoiden luottamuksesta Spondan velanmaksukykyä kohtaan.
Hallitus päätti Suomi-yhtiöille suunnatusta 5.500.000 osakkeen osakeannista 29.4.2011. Osakeannilla suoritettiin osa Fennia-korttelin kauppahinnasta.   Osakeannilla suojeltiin yhtiön omavaraisuusastetta.
650 miljoonan Ruotsin kruunun joukkovelkakirja laskettiin liikkeeseen 25.3.2011.   Tavoitteidensa mukaisesti Sponda laajentaa ja monipuolistaa rahoituslähteitään uudella rahoitusmarkkinalla. Laina pidentää Spondan keskimääräistä velan maturiteettia.
Liiketoiminnan kehitys: ympäristö ja asiakaskokemus  
Toimenpide   Strateginen vaikutus
LEED® ja BREEAM® -ympäristösertifikaatit myönnettiin neljälle Spondan kiinteistölle   Sertifiontiprosessin avulla Sponda haluaa tarjota asiakkailleen ympäristömyönteisiä toimitiloja.
Spondan extranet-palvelut uudistettiin ja asiakasviestintää kehitettiin yhteistyössä WWF:n kanssa.   Sponda haluaa tarjota asiakkailleen tietoa kiinteistöjen ympäristökuormituksesta. Extranet tarjoaa kanavan, jonka kautta asiakkaat voivat seurata mm. kiinteistön energiankulutusta.
Energiatehokkuusohjelma laajeni 29 uuteen kohteeseen, ja eteni kaikissa 113 ohjelmassa mukana olevassa kohteessa.   Energiatehokkuusohjelmassa Sponda pyrkii pienentämään kiinteistöjensä käytön aikaista energiakulutusta yhdessä asiakkaidensa kanssa.
Energiatehokkuusohjelma laajentui kattamaan Venäjällä omistettavat kiinteistöt, joiden energiankulutusta kartoitettiin vuonna 2011. Tulosten perusteella voidaan määritellä kiinteistökohtaiset energiatehokkuustavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.   Kiinteistöjen käytön aikaista energiakulutusta pyritään pienentämään myös Venäjällä.
Sponda perusti helmikuussa asiakaskokemuksen parantamiseen tähtäävän Customer Experience Management (CEM) –prosessin.   Tavoitteena on kehittää Spondan toimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tarjota asiakkaille paras asiakaskokemus.
Asiakaskokemusjohtamiselle määritettiin strategia vuosille 20112014.   Asiakaskokemusjohtamisen strategia auttaa systemaattisesti johtamaan ja kehittämään asiakaskokemusta.
Sponda perusti helmikuussa koko konsernin kattavan Hankinta ja laatu –prosessin.   Hankinta ja laatu –prosessin tavoitteena on kehittää konsernin hankintaprosesseja ja vastata palveluverkoston asiakkaille tuottamista ylläpitopalvelukokonaisuuksista.

Lue lisää kiinteistökehityksestämme

Tutustu kiinteistöihimme

Lue lisää panostuksistamme asiakaskokemukseen

Lue lisää panostuksistamme ympäristövastuuseen

Lyhyesti:

  • Sponda teki strategiaa tukevia kiinteistöostoja 150,4 miljoonalla eurolla

  • Strategisten painopistealueiden toteuttamista tuettiin kehittämällä yhtiön asiakaskokemuksen johtamisen, laadun ja hankinnan sekä ympäristövastuun prosesseja

  • Neljälle yhtiön kiinteistölle myönnettiin ympäristösertifikaatti