Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategia

Asiakaslähtöisyys kasvun ja kannattavuuden perustana

 

Spondan visio on olla toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta. Yhtiön strategisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti Suomessa ja Venäjällä aktiivisella ja asiakaslähtöisellä kiinteistökehitys- ja kiinteistösijoitustoiminnalla sekä rahastoliiketoiminnalla.

Spondan toiminta-ajatus

Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa ja vuokrata toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä ja kehittää niistä toimintaympäristöjä, jotka luovat edellytykset asiakkaan menestykselle. Yhtiöllä on laaja ja muuntojoustava kiinteistökanta, josta löytyy monipuolisia ratkaisuja yritysten muuttuviin tilatarpeisiin. Muun muassa tämän ansiosta moni yritys on ollut Spondan asiakkaana läpi kasvuhistoriansa.

Spondan strateginen tavoite on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä ja rahastotoiminnalla sekä strategiaa tukevilla kiinteistöostoilla Suomessa ja Venäjällä. Vastuullisuus on osa yhtiön strategiaa ja jokapäiväistä toimintaa. Vastuullinen toimintatapa vahvistaa Spondan kannattavuutta ja pitkäaikaisia toimintaedellytyksiä.

Kiinteistösijoitusstrategia

Suomessa Spondan kiinteistökanta keskittyy pääkaupunkiseudulle, Turkuun, Tampereelle ja Ouluun. Yhtiön kiinteistöomistuksen ja -ostojen valintaperusteina ovat muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvä sijainti keskeisillä paikoilla, julkisen liikenteen yhteyksien varrella. Vuonna 2011 käyvän arvon mukaan 83 (84) prosenttia yhtiön Suomen sijoituskiinteistöistä sijaitsi pääkaupunkiseudulla, missä kiinteistöt keskittyivät arvostetuille Helsingin ydinkeskustan ja Ruoholahden alueille.

Venäjän kiinteistökanta sijaitsee Pietarissa ja Moskovassa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä Venäjällä omistettavien kiinteistöjen osuus nykyisestä 7 prosentista noin 10–20 prosenttiin koko konsernin taseesta.

Sponda kehittää kiinteistösalkkuaan jatkuvasti. Pitkän ajan tavoitteena on kasvattaa toimistokiinteistöjen ja kauppakeskusten osuutta sekä vähentää logistiikkakiinteistöjen osuutta yhtiön kiinteistösalkussa. Yhtiö on identifioinut kohteita, joista voidaan markkinatilanteen salliessa luopua.

Strategiset painopisteet

Sponda on valinnut asiakaskokemuksen sekä ympäristövastuun yhtiön strategisiksi painopisteiksi.

Sponda pyrkii asiakassuhteissaan yksisuuntaisen vuokralaissuhteen sijasta vuorovaikutteiseen kumppanuuteen. Uuden asiakaskokemuksen kehittämistä tukevan prosessin kautta Sponda tavoittelee kilpailuetua ja pyrkii löytämään asiakkaan kannalta parhaat toimintatavat.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on kehittyä myös ympäristöasiantuntijana ja jakaa osaamista asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Sponda toteuttaa ympäristövastuuta kaikessa toiminnassaan – niin kiinteistöjen kehittämisessä kuin niiden korjauksessa ja ylläpidossakin. Kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta pyritään minimoimaan muun muassa Spondan Energiatehokkuusohjelmassa, jossa yhtiö hakee energiasäästöjä yhdessä asiakkaidensa kanssa. Osan asiakkaiden kanssa yhteistyö on syventynyt ympäristökumppanuudeksi, jossa kiinteistön ominaisuuksien lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan toimintaan liittyviin ympäristövaikutuksiin.

Spondan visio

Spondan visio on olla toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta. Visionsa mukaisesti Sponda luo asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla toimitilaratkaisuja, joissa huomioidaan asiakkaiden omakohtaiset tarpeet, toimintatavat sekä työn luonne.

Spondan arvot

Spondan tärkeimmät arvot ovat innovatiivisuus, ammattitaito ja luotettavuus. Nämä arvot ovat jatkuvasti läsnä spondalaisten arkipäivässä, siinä kuinka käyttäydymme asiakkaitamme ja toisiamme kohtaan.

Lue lisää Spondan arvoista.


Spondan keskeiset vahvuudet 

Pääkaupunkiseudun parhaisiin sijaintipaikkoihin keskittyvä kiinteistöportfolio   Spondan kiinteistöportfolioon kuuluu pääkaupunkiseudun laadukkaimpia ja tunnetuimpia kiinteistöjä, erityisesti Helsingin ydinkeskustassa ja Ruoholahden alueella.
Hajautettu kiinteistöportfolio, joka tarjoaa asiakkaille laajan valikoiman tilaratkaisuja   Spondan kiinteistöportfolioon kuuluu laaja valikoima toimisto-, liiketila-, kauppakeskus-, ja logistiikkakiinteistöjä. Laaja-alaisen toimitilatarjonnan avulla Sponda pystyy tarjoamaan asiakkailleen vaihtoehtoisia tiloja myös tilatarpeiden muuttuessa.
Laadukas, hajautettu vuokralaiskanta ja tasapainoinen vuokrasopimusjakauma   Spondan suurimpiin asiakkaisiin kuuluvat suuret vähittäisliikkeet, rahoitussektori sekä julkinen sektori. Yhtiön vuokralaiskanta on hajautettu, mikä vähentää yksittäisiin asiakassegmentteihin tai vuokralaisiin liittyviä riskejä.
Johtava kiinteistökehitystoiminta   Spondalla on huomattava maaomaisuus ja runsaasti potentiaalisia kiinteistökehityskohteita. Vuodenvaihteessa yhtiöllä on meneillään kaksi merkittävää kehityshanketta. Markkinaolosuhteiden parantuessa ja kysynnän kasvaessa yhtiö kykenee joustavasti aloittamaan kiinteistökehityshankkeita.
Kokenut ja sitoutunut johto ja henkilökunta   Spondan johtoryhmän jäsenillä on pitkäaikainen operatiivinen kokemus yhtiöstä ja muualta kiinteistötoimialalta. Lisäksi Spondan muulla henkilökunnalla ja organisaatiolla on vankka kokemus kiinteistömarkkinoista, minkä ansiosta Sponda voi tarjota asiakkailleen kilpailukykyisiä ratkaisuja ja palveluja.
Vastuullinen toimintatapa   Vastuullisuus on luonnollinen osa Spondan jokapäiväistä toimintaa ja liiketoimintaosaamista, jolla vahvistetaan yhtiön kannattavuutta ja pitkäaikaisia toimintaedellytyksiä. Yhtiön toimintaa suunnitellaan ja arvioidaan vastuullisuuden näkökulmista.

Tutustu kiinteistöihimme

Lue lisää panostuksistamme asiakaskokemukseen

Lue lisää panostuksistamme ympäristövastuuseen

Lyhyesti:

  • Spondan visiona olla toimitila-asiakkaan ensimmäinen valinta

  • Strategisena tavoitteena on hakea kannattavaa kasvua asiakaslähtöisellä toimintatavalla sekä Suomessa että Venäjällä

  • Toiminnan strategisina painopisteinä ovat asiakaslähtöisyys ja ympäristövastuu