Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitusriskit

Korkoriski

Merkittävät muutokset markkinakoroissa ja marginaaleissa voivat vaikuttaa negatiivisesti Spondan taloudelliseen tulokseen sekä osaltaan hidastaa kiinteistöliiketoiminnan kasvua. Toimintaympäristön heikentymisestä huolimatta vieraan pääoman keskikorko säilyi lähes ennallaan vuonna 2011.

Lue lisää yhtiön rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta vuosikertomuksen Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta-osiosta.

Valuuttariski

Spondan Venäjän liiketoiminnan kassavirtaan kohdistuu valuuttariski. Puolet yhtiön Venäjältä saamista tuotoista vastaanotetaan dollareina ja puolet ruplina. Ruplariskiä pienentää se, että merkittävä osa ruplatuotoista on sidottu tiettyyn dollarin tai euron kurssiin ja se, että merkittävä osa yksikön kustannuksista on ruplamääräisiä. Sponda suojaa Venäjän liiketoimintansa kassavirran kuusi kuukautta eteenpäin. Valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat riskit saattavat vaikuttaa negatiivisesti Spondan tulokseen.