Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitusstrategia

Spondan rahoitusstrategia perustuu laajaan rahoittajapohjaan, monipuolisiin rahoitusinstrumentteihin, tasaisesti erääntyvään lainasalkkuun, hallittuun korkoriskin suojaamiseen ja hyvään maksuvalmiuteen. Rahoituksessa pyritään ensisijaisesti vakuudettomaan luotonottoon.

Yhtiön korollinen vieras pääoma muodostuu 735 (2010: 675) miljoonan euron syndikoiduista luotoista, 173 (250) miljoonan euron joukkovelkakirjalainoista, 219 (17) miljoonan yritystodistuksista ja 628 (631) miljoonan euron bilateraalilainoista. Yhtiön hyvää maksuvalmiutta ylläpidetään ja rahoituksen saatavuutta varmistetaan 350 miljoonan euron yritystodistusohjelmalla ja sitovilla, nostamattomilla luottolimiiteillä. Spondalla oli vuoden 2011 tilinpäätöshetkellä noin 440 miljoonan arvosta käyttämättömiä luottolimiittejä.

Spondan rahoitusyksikkö vastaa keskitetysti koko konsernin rahoituksesta ja varainhankinnasta.