Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Rahoitus vuonna 2011 

  31.12.2011 31.12.2010
Liiketoiminnan nettorahavirta, M€ 99,2 102,6
Investointien nettorahavirta, M€ -222,9 -39,5
Rahoituksen nettorahavirta, M€ 123,6 -65,9
Osakekohtainen operatiivinen kassavirta,€ 0,37 0,37
Omavaraisuusaste, % 38 39
Korollinen velka, M€ 1 754,8 1 572,6
Rahoitustuotot- ja kulut, M€ -75,6 -58,5
Rahat ja muut käteisvarat, M€ 26,4 27,0
     
Keskimääräinen laina-aika, vuotta 3,1 3,2
Lainojen keskikorko, % 4,0 3,8
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika, vuotta  2,2 2,2
Korkokate  2,7 3,0
Lainasalkun suojausaste, %  77 84
Vakuudelliset lainat/ taseen loppusumma, M€  140,4 141,1
     osuus konsernin taseesta, % 4,1 4,6
Nettovelkaantumisaste, %  135 129

Keskeiset rahoitusjärjestelyt vuonna 2011

Sponda toteutti vuonna 2011 kolme merkittävää rahoitusjärjestelyä, joista saadut varat käytettiin olemassa olevien velkojen takaisinmaksuun ja konsernin muihin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Huhtikuussa Sponda teki Svenska Handelsbankenin kanssa 50 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen. Yhtiö teki marraskuussa 375 miljoonan euron syndikoidun luottosopimuksen, joka sisälsi 275 miljoonan euron luoton ja 100 miljoonan euron luottolimiitin. Myös syndikoidusta luottosopimuksesta saadut varat käytettiin kokonaisuudessaan vuonna 2012 erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Uuden lainan marginaali oli allekirjoitushetkellä 1,70 prosenttia.

Kumpikin vuonna 2011 solmituista rahoitussopimuksista on kestoltaan viisivuotinen ja kummankin kovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen ja korkokatteeseen. Haastavassa markkinatilanteessa solmittuja luottosopimuksia voidaan pitää osoituksena rahoituslaitosten luottamuksesta Spondan velanmaksukykyä kohtaan.

Vuoden 2011 aikana Sponda laski liikkeelle myös 650 miljoonan Ruotsin kruunun joukkovelkakirjalainan, joka suunnattiin erityisesti skandinaavisille institutionaalisille sijoittajille. Joukkovelkakirjalaina laajentaa Spondan velkasijoittajapohjaa entisestään. Joukkovelkakirjalainan kassavirtoihin liittyvä valuuttariski on suojattu. Joukkovelkakirjalainalla saadut varat käytettiin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina on kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, ja toteutetun transaktion järjestäjänä toimi Nordea Markets.