Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Venäjä

Spondan Venäjä-liiketoimintayksikkö vuokraa, hallinnoi ja kehittää toimitiloja Venäjällä, missä yhtiö on toiminut vuodesta 2006 lähtien. Spondan pitkän aikavälin tavoitteena on sijoittaa 10–20 prosenttia yhtiön taseesta Venäjälle, Moskovan ja Pietarin kiinteistöihin.

Sponda on vakiinnuttanut asemansa Venäjän markkinoilla tasokkaalla kiinteistökannallaan, asiakaslähtöisellä toimintatavallaan ja vahvalla alueosaamisellaan. Yhtiö omistaa Venäjällä yhteensä yhdeksän kiinteistöä: neljä toimistokiinteistöä, kaksi kauppakeskusta, yhden logistiikkakiinteistön ja kaksi maa-aluetta. Sekä toimitilakiinteistöt että maa-alueet sijaitsevat Moskovan ja Pietarin alueilla.

Vuokrausasteen positiivinen kehitys jatkui

Venäjä-yksikön pitkän aikavälin tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta Venäjän markkinoilta. Vuonna 2011 keskityttiin erityisesti kannattavuuden parantamiseen tehostamalla toimintaa ja varmistamalla vakaa kassavirta. Vaikka varsinaisia ostoja ja myyntejä ei vuoden aikana toteutettu, etsittiin kasvumahdollisuuksia kartoittamalla aktiivisesti markkinoilla olevia potentiaalisia ostokohteita.

Vuonna 2011 Venäjän kiinteistömäärissä, niiden sijainneissa tai pinta-aloissa ei tapahtunut muutoksia. Yksikön liikevaihto vuonna 2011 oli 25,1 miljoonaa euroa, asiakasmäärä 286 ja vuokrasopimusten määrä 345 kappaletta. Liikevaihto nousi edelliseen vuoteen verrattuna yli 6 prosenttia.

Spondan taloudellinen vuokrausaste Venäjällä kehittyi vuonna 2011 jälleen markkinoita paremmin ollen vuoden lopussa 98,7 prosenttia. Spondan kiinteistöjen korkea vuokrausaste osoittaa, että yhtiö pystyy tarjoamaan yritysasiakkaille niiden liiketoimintaan soveltuvia ja tarpeita vastaavia toimitilaratkaisuja.

Spondan Venäjän kiinteistöjen käyvissä arvoissa tapahtui hienoista nousua vuoden 2011 aikana, ja vuoden lopussa kiinteistösalkun käypä arvo oli 224,6 miljoonaa euroa (2010: 204,2). Toteutunut arvon nousu johtui pääosin Moskovan alueen tuottovaatimustason laskusta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Pietarissa kiinteistöjen käyvät arvot säilyivät lähes ennallaan verrattuna vuoteen 2010.

Suunnitelmallista kiinteistöjen perusparannusta

Kehityskohteiden osalta Moskovan läänissä sijaitseva pitkäaikainen Europa Terminal -logistiikkakeskushanke eteni, kun kohteelle myönnettiin vuoden 2011 alussa rakennuslupa. Kohteen rakennustyöt käynnistetään vaiheittain kysynnästä riippuen.

Vuonna 2010 aloitettu kiinteistöjen suunnitelmallinen kuntokartoitus saatiin Moskovan kiinteistöjen osalta päätökseen vuonna 2011. Pietarissa kartoitusta odottaa vielä yksi kohde, jonka osalta perusparannukset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 aikana. Kuntokartoituksessa kaikki kiinteistöt käydään läpi ja niille laaditaan parannusohjelma. Venäjällä parannettiin vuonna 2011 kiinteistöjen laatua ja kuntoa yhteensä 0,3 miljoonalla eurolla. Kiinteistökantaan ei kohdistu merkittäviä perusparannustarpeita.

Ympäristövastuun toteuttaminen Venäjällä haastavaa

Venäjällä korostuu Spondan rooli sosiaalisesti vastuullisena toimijana. Sponda edistää yhteisöllisyyttä esimerkiksi järjestämällä kiinteistöjensä vuokralaisille ja heidän lähipiirilleen suunnattuja tapahtumia. Lisäksi Sponda tekee tiivistä yhteistyötä paikallisen aluehallinnon kanssa järjestämällä kaupungin toimintaa elävöittäviä tapahtumia kauppakeskuksissaan.

Ympäristövastuun kannalta kierrätykseen tarvittavan infrastruktuurin ja energiansäästöön kannustavan kulttuurin puute ovat haasteita Venäjällä. Haastavasta ympäristöstä huolimatta Sponda edistää ympäristövastuun toteutumista ottamalla asiakkaidensa kanssa pieniä askelia kohti ympäristöystävällisempää toimintatapaa. Liiketunnistimien kytkeminen valaistuksen säätelyyn, energiansäästölamppuihin siirtyminen ja kiinteistöjen lämpötilojen säätely ovat esimerkkejä Spondan Venäjällä toteuttamista, energiatehokkuutta edistävistä käytännön toimenpiteistä.

Sponda on kansainvälisen, ympäristötietoisuutta edistävän Green Building Councilin jäsen myös Venäjällä. Yhtiö pyrkii tulevaisuudessa hakemaan uudiskohteilleen ja osalle jo käytössä oleville kiinteistöilleen kansainvälisten standardien mukaiset ympäristösertifikaatit myös Venäjällä. Sponda hakee tällä hetkellä ympäristösertifikaattia yhdelle Venäjällä sijaitsevalle kiinteistölleen.

Vuonna 2009 käynnistetty Spondan Energiatehokkuusohjelma laajeni jo vuonna 2010 kattamaan myös yhtiön Venäjällä sijaitsevat kiinteistöt. Vuonna 2011 analysoitiin kiinteistöjen energiankulutuskartoituksen tuloksia, joiden pohjalta määritellään kullekin kiinteistölle energiatehokkuustavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Toimenpiteiden vaikutuksia ja saavutettuja tuloksia seurataan jatkossa säännöllisesti asiakastapaamisissa.

Kasvu ja kannattavuus tavoitteina myös vuonna 2012

Yleisen taloustilanteen negatiivinen kehittyminen varjostaa myös Venäjä-yksikön tulevaisuuden näkymiä, vaikka näkymät ovatkin selkeästi positiivisemmat kuin Suomen osalta. Venäjällä talous jatkaa kasvuaan, mutta arvioitua maltillisemmin. Venäjän talouskasvu perustuu edelleen öljyn ja muiden raaka-aineiden vientiin, öljyn hinnan kehitykseen sekä vahvaan kulutukseen. Kiinteistöjen arvojen ja vuokranmäärityksen osalta suuntaus Venäjällä on positiivinen.

Venäjä-yksikön tavoitteet vuodelle 2012 keskittyvät edelleen kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen toimintaa tehostamalla. Vakiintunut tilanne erityisesti Moskovan markkinoilla korostaa kasvutarvetta, ja yksikkö etsiikin systemaattisesti potentiaalisia ostokohteita.

Vuonna 2011 liiketoiminnan ohjausta selkeytettiin sovittamalla Suomen liiketoimintarakenteeseen pohjautuva toimintakäsikirja Venäjän olosuhteisiin. Pelkän kääntämisen sijasta toimintakäsikirja muokattiin vastaamaan Venäjän liiketoimintaa ja toimintaympäristöä. Vuonna 2012 toimintakäsikirjaa hyödynnetään yhteisten käytäntöjen ja toimintatapojen edistämisessä.

 

Toimitilat Venäjällä

  

Kiinteistöt, Venäjä

Kiinteistö

Sijainti
        Vuokrattavissa oleva
pinta-ala, m2
Western Realty  Gasheka Street 7       Moskova 14 420
Sun Paradise 1  Borovskoe highway 6        Moskova  9 291
Adastra OOO  Zanevkan kylä        Pietari  7 872
Sun Paradise 2  Vokzalnaja ul. 4b, Ramenskoe        Moskova  6 526
NRC  Kaluzhskij per.3        Pietari  2 982
Meliora Place  Prospekt Mira 6        Moskova 2 939
Inform-Future  Ul. Tambovskaja 12        Pietari 2 663

Avainluvut

  2011 2010 2009 2008 2007
Vuokratuotot, M€ 25,1 23,6 21,8 16,2 1,9
Ylläpitokulut, M€  -6,1 -5,9 -5,5 -4,1 -0,4
Nettovuokratuotot, M€  18,9 17,7 16,4 12,0 1,5
Käypä arvo, M€  224,6 204,2 181,4 261,3 77,2
EPRA, Net Initial Yield, (alkutuotto),%  9,8        


Lyhyesti:

  • Kiinteistöjen kuntokartoitus saatiin päätökseen Moskovan osalta

  • Vuonna 2010 tehdyn kiinteistöjen energiakulutuskartoituksen tulokset analysoitiin