Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöt-liiketoimintayksikkö vuokraa toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkatiloja sekä ostaa ja myy kiinteistöjä yhtiön kannattavan kasvustrategian mukaisesti. Yksikkö vastaa sijoituskiinteistöjen kaupallisesta kehittämisestä ja taloudellisesta kannattavuudesta.

Liikevaihto kasvoi vuonna 2011

Vuonna 2011 Sijoituskiinteistöt-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja oli vuoden lopulla 215,2 miljoonaa euroa. Erityisesti vuoden viimeinen neljännes oli taloudellisesti menestyksekäs. Yksikön liikevaihto muodostaa valtaosan konsernin liikevaihdosta.

Vuoden 2011 lopussa Spondan kiinteistökannan käyvästä arvosta 52 prosenttia muodostui Suomessa sijaitsevista toimisto- ja liiketilakiinteistöistä, 19 prosenttia kauppakeskuksista ja 14 prosenttia logistiikkakiinteistöistä. Kiinteistöt sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulun talousalueella.

Spondan tavoitteena on kasvattaa toimistokiinteistöjen ja kauppakeskusten osuutta yhtiön kiinteistökannassa sekä keskittää kiinteistöomistusta keskeisille paikoille ja hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärelle.

Kiinteistöjen laadun ja kunnon parantamiseen investoitiin vuoden aikana 50,3 miljoonaa euroa.

Toimisto- ja liiketilojen osuutta lisättiin Fennia-korttelin ostolla

Fennia-korttelin osto oli Spondan merkittävin vuoden 2011 aikana toteuttama kiinteistökauppa. Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan kohteen hankinta tuki yhtiön strategiaa lisäämällä toimisto- ja liiketilojen osuutta Spondan kiinteistöportfoliossa. Lisäksi Sponda kasvatti osuuttaan Kempeleessä sijaitsevasta kauppakeskus Zeppelinistä.

Vuonna 2011 saatiin päätökseen kauppakeskus Zeppelinin laajennushanke sekä Metson tuotantotilojen uudishanke ja toimistotilojen saneeraushanke Vantaan Hakkilassa. Helsingin ydinkeskustassa laajennettiin Citycenter-liikekorttelin liiketiloja, ja korttelin keskelle valmistui uusi toimistotalo.

Muuntojoustavuus keventää kiinteistöjen ympäristökuormaa

Spondan asiakaslähtöinen toimintatapa sekä kasvuun ja kannattavuuteen tähtäävä strategia toteutuvat Sijoituskiinteistöt-yksikön jokapäiväisessä toiminnassa. Kasvua ja kannattavuutta haetaan optimoimalla kiinteistöjen käyttöastetta ja tuottoa. Tähän pyritään huolehtimalla kiinteistöjen kunnosta ja ajanmukaistamalla kiinteistökantaa sekä tarjoamalla asiakkaille heidän liiketoimintaansa tukevia ja tarpeitaan vastaavia yksilöllisiä toimitilaratkaisuja.

Kiinteistöjen ylläpidon ja palveluiden laadun hallintaa vahvistettiin Spondassa vuonna 2011 kehittämällä  yhtiön hankintaprosesseja ja palveluverkoston Spondan asiakkaille tuottamia kiinteistöjen ylläpidon palvelukokonaisuuksia. Parempaan ja laadukkaampaan palvelukokemukseen tähtäävät myös Spondan asiakaskokemuksen johtaminen ja ympäristövastuu –prosessit.

Asiakkaiden muuttuviin tilatarpeisiin vastataan kehittämällä nykyisiä toimitiloja, tarjoamalla vaihtoehtoisia tiloja tai rakentamalla uudiskohteita. Muuntojoustavat kiinteistöt mahdollistavat monipuoliset toimitilaratkaisut ja tilojen muutokset asiakkaiden tarpeiden muuttuessa. Muuntojoustavuus pidentää kiinteistöjen elinkaarta ja keventää kiinteistöjen muutostöiden ja korjausrakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Suurin osa Sijoituskiinteistöt-yksikön kiinteistöistä on mukana Spondan Energiatehokkuusohjelmassa, jossa haetaan energiasäästöjä yhdessä asiakkaiden kanssa. Ohjelmassa seurataan kiinteistöjen energiankulutusta ja pyritään vähentämään sähkön-, lämmön-, jäähdytyksen- ja vedenkulutusta kiinteistöissä toteutetuilla energiansäästötoimenpiteillä ja ohjeistamalla asiakkaita energiansäästöön.

Vuonna 2011 Energiatehokkuusohjelmaa täydennettiin Ympäristökumppanuusohjelmalla, jossa pyritään vähentämään kiinteistöjen käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormitusta tiiviimmässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Energiankulutuksen lisäksi ohjelmassa huomioidaan laajemmin kiinteistön ja asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutukset. Kumppanuudessa korostuvat asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja yhteistyö ympäristömyönteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristökumppanuus aloitettiin vuonna 2011 muun muassa Keskon kanssa kauppakeskus Ruoholahdessa, Elisan, Nordean, Evli Pankki Oyj:n, Espoon kaupungin, Patentti- ja rekisterihallituksen ja Suomen Syöpäyhdistys ry:n kanssa.

Lue lisää Spondan asiakaskokemuksen hallinnasta ja ympäristövastuun toteuttamisesta Spondability-osiosta.

Edessä haasteellinen vuosi 2012

Vuosi 2011 oli kokonaisuutena hyvä, vaikka taloudellinen epävarmuus vaikutti vuokrauksessa asiakkaiden päätöksentekoon vuoden lopulla. Epävarma taloustilanne heijastuu myös liiketoimintayksikön vuoden 2012 näkymiin. Kilpailun ja vuokraustoiminnan haasteiden odotetaan kasvavan. Epävarmoina aikoina nykyisten pitkäaikaisten asiakkuuksien merkitys kasvaa entisestään.

Spondan kiinteistöt

Vapaat toimitilat

Lyhyesti: 

  • Fennia-korttelin osto lisäsi toimisto- ja liiketilojen osuutta Spondan portfoliossa

  • Kempeleessä sijaitseva kauppakeskus Zeppelin laajeni Pohjois-Suomen suurimmaksi kauppakeskukseksi

  • Vantaan Hakkilaan valmistui 22 000 neliötä tuotantotilaa