Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Liiketoimintayksiköt lyhyesti

Sponda on organisoitu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt, Kiinteistökehitys, Venäjä ja Kiinteistörahastot.

 

Sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöt-liiketoimintayksikkö jakautuu kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilakiinteistöt, Kauppakeskukset ja Logistiikkakiinteistöt. Liiketoimintayksikkö vuokraa toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkatiloja sekä ostaa ja myy kiinteistöjä Suomessa.

Vuoden 2011 keskeiset tunnusluvut       
  Toimisto- ja
liiketilakiinteistöt
  Kauppakeskukset

  Logistiikkakiinteistöt

Nettotuotot, M€ 95,6   31,7   28,6
Vuokrausaste, % 88,4    94,1    78,1
Vuokrattava pinta-ala, m2 780 500   157 500   534 500
Osuus Spondan kiinteistökannasta käyvän arvon mukaan, % 52,0   19,0   14,0

Liiketoimintayksikön kiinteistöt sijaitsevat Suomen suurimmissa kaupungeissa.


Venäjä 

Venäjä-liiketoimintayksikkö vuokraa ja hankkii toimitiloja Venäjällä.

Vuoden 2011 keskeiset tunnusluvut  
Nettotuotot, M€ 18,9
Vuokrausaste,% 98,7
Vuokrattava pinta-ala, m2 46 500
Maa-alueet, hehtaaria  66
Osuus Spondan kiinteistökannasta
käyvän arvon mukaan, %
 7,0

Käyvän arvon mukaan 92 prosenttia  (2010: 91) kiinteistöistä sijaitsee Moskovassa ja 8 prosenttia (2010: 9) kiinteistöistä sijaitsee Pietarissa.

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys-liiketoimintayksikkö toteuttaa kiinteistökehityshankkeita.

Vuoden 2011 keskeiset tunnusluvut  
Investoinnit, M€ 30,5
Kiinteistökehityssalkun tasearvo, M€ 262,0

Käyttämättömät maa-alueet ja potentiaaliset kiinteistökehityskohteet sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla

Kiinteistörahastot

Kiinteistörahastot-liiketoimintayksikkö hallinnoi kiinteistörahastojen kautta liiketila-, toimisto- ja logistiikkakiinteistöjä.

Vuoden 2011 keskeiset tunnusluvut  
Liikevaihto, M€ 6,4
Nettotuotot, M€ 5,0
Spondan sijoitukset kiinteistörahastoihin, M€ 65,5

Kiinteistöt sijaitsevat Suomen keskisuurissa kaupungeissa mm. Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja Hämeenlinnassa.

Spondan kiinteistöt

Vapaat toimitilat