Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Kiinteistökehitys

Sponda hakee kasvua ja kannattavuutta vastuullisella ja asiakaslähtöisellä kiinteistökehityksellä. Näitä tavoitteita toteutetaan yhtiön Kiinteistökehitys-liiketoimintayksikön kaikissa hankkeissa kehittämällä ympäristömyönteisiä ja asiakkaan tarpeita vastaavia toimitiloja.

Kiinteistökehitys-liiketoimintayksikkö toteuttaa yhtiön kiinteistökehityshankkeita Suomessa ja Venäjällä. Yksikkö kehittää asiakkaille heidän tarpeitaan vastaavat toimitilat joko uudistamalla olemassa olevaa kiinteistökantaa tai rakennuttamalla asiakkaan toimintaan soveltuvat uudet tilat Spondan omistamalle tontille. Yhtiö rakennuttaa kaikki kiinteistökohteensa pitkäaikaiseen omistukseensa ja vuokraukseen.

Spondan laajasta tonttikannasta löytyy useita vaihtoehtoisia kohteita, jotka sijoittuvat kaupunkien keskeisille paikoille, hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrelle. Potentiaalisia kiinteistökehityskohteita yhtiö etsii aktiivisesti myös markkinoilta.

Suunnittelun lähtökohtana ovat aina asiakkaiden tarpeet. Rakennusten energiatehokkuuteen ja ympäristömyönteisiin ratkaisuihin sekä toimitilojen muunneltavuuteen kiinnitetään Spondassa erityistä huomiota. Uudishankkeiden suunnittelussa korostuvat itse rakennuksen lisäksi sen lähiympäristö ja kiinteistön liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Kiinteistökehityksen tavoitteena on kehittää elinkaareltaan mahdollisimman pitkäikäisiä kiinteistöjä, jotka ovat muunneltavissa viihtyisiksi ja toimiviksi tiloiksi eri aloilla toimivien asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Muuntojoustavat ja elinkaareltaan pitkäikäiset kiinteistöt ovat Spondalle tuottavia sijoituskohteita.

Kiinteistökehityshankkeet etenivät suunnitelmien mukaan


Vuonna 2011 Spondassa vietiin eteenpäin useita uudis- ja saneeraushankkeita tavoitteiden mukaisesti. Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli vuoden 2011 lopussa 262,0 miljoonaa euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 90,3 miljoonaa euroa ja loput 171,7 miljoonaa euroa oli sidottu käynnissä oleviin hankkeisiin.

Citycenter-liikekorttelin saneeraushankkeessa saavutettiin merkittävä vaihe, kun kauppakeskuksen kaikkiin kerroksiin luonnonvaloa tuova valoaukko valmistui ja sitä ympäröivät uudet 3 700 neliön liiketilat otettiin käyttöön. Kauppakeskuksen tiloja on uudistettu neljässä kerroksessa Asematunnelin tasolta lähtien. Kesällä 2011 Citycenter-liikekorttelin keskelle valmistui Evli Pankki Oyj:lle vuokrattu 4 200 neliön toimistorakennus entisen autokannen paikalle. Samaan aikaan valmistuivat myös liikekorttelin maanalaiset huoltoluolat, jotka ovat osa keskustan huoltoväylään liittyviä hankkeita. Citycenter on pitkäkestoinen hanke, jonka kehittäminen jatkuu vielä vuonna 2013.

Keväällä 2011 saatiin päätökseen Metso Automationin tuotantotilojen uudishanke ja toimistotilojen saneeraushanke Vantaan Hakkilassa. Marraskuussa puolestaan valmistui Kempeleellä kauppakeskus Zeppelinin noin 9 000 neliön laajennushanke, joka toteutettiin tiukassa aikataulussa alle vuodessa.

Helsingin ydinkeskustassa, Unioninkatu 20–22:ssa eteni 194060 –luvuilla rakennettujen entisten pankkirakennusten saneeraushanke suunnitelmien mukaisesti. Osa moderneiksi toimistotiloiksi uudistettavista tiloista valmistui ja otettiin käyttöön jo keväällä 2011. Kokonaisuudessaan noin 22 500 neliön kiinteistökeskittymän saneeraus valmistuu vuoden 2012 alkupuolella.

Uusia hankkeita käynnistettiin Helsingissä ja Tampereella. Vuoden 2011 loppupuolella alkoi Talentum Oyj:lle vuokrattavan toimistotalon rakentaminen Helsingin Ruoholahdessa. Keväällä 2013 valmistuvan toimistotalon suunnittelussa ja rakentamisessa korostuvat energiatehokkuus ja ympäristöä säästävät ratkaisut. Tampereen ydinkeskustassa puolestaan käynnistettiin Kauppa-Häme -toimisto- ja liiketilakiinteistön saneeraus keväällä 2011. Osa saneeratuista liiketiloista otettiin käyttöön jo syksyllä 2011.

Kaavoituskehittämisen osalta Spondan merkittävin hanke vuonna 2011 oli Helsingin Ilmalanrinteen asemakaavan muutos, joka sai lainvoiman vuoden lopulla.

Ensimmäiset kansainväliset ympäristösertifikaatit

Spondan aiempina vuosina käynnistämät sertifiointiprosessit tuottivat tulosta vuonna 2011. Spondan neljälle kiinteistölle myönnettiin yhtiön historian ensimmäiset ympäristösertifikaatit: BREEAM®-sertifikaatit Ruoholahden Tähti -toimistotalolle sekä Vuosaaren sataman PortGate-toimistotalolle ja LEED®-sertifikaatit Sörnäistenkatu 2:ssa ja Citycenterissä sijaitseville toimistotaloille.

Sponda hakee kaikille uudisrakennuskohteilleen ympäristösertifiointia. Sertifiointiprosessin avulla halutaan tarjota asiakkaille toimitiloja, joiden suunnittelussa ja rakentamisessa on suosittu ympäristön kuormitusta vähentäviä materiaaleja ja ratkaisuja.
 

Ympäristöosaamista kehitetään

Sponda kehittää jatkuvasti omaa ympäristöosaamistaan, jotta pystyisi tarjoamaan asiakkailleen energiatehokkaita ja laadukkaita toimitiloja ja vastaamaan asiakkaidensa ympäristövaatimuksiin. Kiinteistökehittämisen osalta osaaminen kiteytyy yhtiön suunnitteluohjeistossa, jossa on määritelty kiinteistökehityshankkeiden laatukriteerit. Ympäristöohjeet ovat osa suunnitteluohjeistusta, jonka laatuarvot monin paikoin ylittävät rakentamisen yleisen normi- ja määräystason. Ohjeistusta noudatetaan kaikissa Spondan kiinteistökehityshankkeissa.

Sponda pyrkii edistämään ympäristövastuullisuutta myös omalla alallaan osallistumalla aktiivisesti kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen toimintaan sekä niiden ympäristöhankkeisiin. Kiinteistökehittämisen osalta kestävää kehitystä pyritään edistämään muun muassa Green Building Council Finlandin ja RAKLI:n jäsenenä. Vuonna 2011 Sponda osallistui Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n matalaenergiarakentamisen ohjeiden laadintaan. Matalaenergiarakentamisen (toimitilat) ohje julkaistiin RIL:n julkaisusarjassa vuoden 2012 alussa. Tämän lisäksi Spondassa jatkuu yhtiön RIL:n ohjeistukseen perustuvan matalaenergiatalokonseptin kehittäminen.

Ratina-hankkeen käynnistäminen tavoitteena

Kiinteistökehityksen tulevaisuuden näkymät määrittyvät pitkälti talouden yleisen kehityksen mukaan. Tällä hetkellä Sponda keskittyy saattamaan meneillään olevat hankkeet päätökseen. Muun muassa Helsingin Citycenterin osalta tavoitteena on saada hanke pääosin valmiiksi vuoden 2012 loppuun mennessä.

Taloudellisen tilanteen parantuessa investointeja voidaan jälleen kohdistaa enemmän uusiin hankkeisiin. Tampereen Ratinan kauppakeskushankkeen käynnistyminen on merkittävin vuodelle 2012 asetettu tavoite. Mikäli arviolta noin 200 miljoonan euron hanke saadaan käynnistettyä vuoden 2012 aikana, se tulee muodostamaan suuren osan vuodelle 2012 suunnitelluista investoinneista. Kohteen rakentaminen voidaan aloittaa vasta, kun riittävä ennakkovarausaste on saavutettu.

Sponda omistaa maa-alueita 90,3 miljoonan euron arvosta. Muun muassa Helsinkiin, Tampereelle ja Ouluun sekä Vantaalla lentokentän ja Marja-Vantaan ja Espoossa Leppävaaran alueille sijoittuvat maa-alueet riittävät kattamaan yhtiön kiinteistökehitystarpeet vuosikausiksi.

 

Spondan uudiskohteet

Kiinteistökehityksen markkinoitavat, aloitusvalmiit kehityskohteet  
Toimistokiinteistöt   Kem 2
Forum Virium Center Helsinki 14 000
Estradi Helsinki 9 000
Aviapolis Vantaa 14 000
Energiakatu Helsinki 10 000
Harkkokuja Vantaa 18 000
Naulakatu Tampere 6 000
     
Liiketilakiinteistöt    
Välivainio Oulu 13 000
     
Kauppakeskukset    
Kauppakeskus Ratina Tampere 55 000
     
Logistiikkakiinteistöt    
Vuosaaren satama Helsinki 30 000
Hakkila Vantaa 6 000

Projektien aloitus edellyttää vähintään 50 prosentin vuokrausastetta ja yhtiön investointipäätöstä.

Käynnissä olevien kiinteistökehitysprojektien investoinnit  
  Citycenter  Ruoholahden toimistotalo
Kokonaisinvestointi, M€ *)130,0  23,5 
Investoitu 31.12.2011 mennessä, M€ *)110,9  1,6 
Aktivoidut korkokulut 31.12.2011
mennessä, M€
13,0 
Valmistumisaika pääosin 2012 huhtikuu 2013 

*) Lukuun ei sisälly aktivoitavia  korkokuluja.

Lyhyesti:

  • Citycenteriin valmistui 3 700 neliötä liiketilaa ja 4 200 neliön toimistotalo

  • Metso Automationin tuotantotilat valmistuivat Vantaan Hakkilaan

  • Neljälle Spondan kiinteistölle myönnettiin ympäristösertifikaatti