Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Elävä kaupunki on viihtyisä ja turvallinen

Vaikka pääasiallinen vastuu kaupungin kehittämisestä kuuluu kaupungille, Sponda näkee aloitteellisuuden ja aktiivisuuden olevan osa vastuullisen kiinteistöalan toimijan roolia. Yhtiö osallistuu kaupunkien kehittämiseen yhteistyössä kaupunkien ja naapurikiinteistöjen toimijoiden kanssa.

Spondan kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön kiinteistöjen vetovoimaisuuden ja vuokrausasteen näkökulmasta. Yhtiön kiinteistöomistuksen ja -ostojen valintaperusteina ovat muun muassa kiinteistöjen hyvä sijainti kaupunkien keskeisillä paikoilla ja julkisen liikenteen yhteyksien varrella.

Yhteistyötä kaupungin ja lähikiinteistöjen kanssa

Sponda osallistuu kaupunkien kehittämiseen yhteistyössä kiinteistöjensä läheisyydessä toimivien yritysten, naapurikiinteistöjen omistajien sekä kaupungin suunnittelusta vastaavien virkamiesten kanssa. Kehitystyön raamit muodostuvat yhteiskunnan ja kaupunkien elinkeinoelämän tarpeista. Sponda elävöittää kaupunkeja tarjoamalla yritystoimintaan houkuttelevia toimisto- ja liiketiloja, jotka luovat joustavat puitteet kaupunkien elinkeinoelämän kehittämiseen. Kaupunkirakennetta täydentävät kiinteistöt muodostavat myös luontevia kohtaamispaikkoja kaupunkilaisille.

Sponda kiinnittää kaikissa kiinteistökehityshankkeissaan huomiota kiinteistön lähiympäristöön ja ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Muun muassa kiinteistöjen ulkovalaistuksella, katulämmityksellä ja katetuilla kulkureiteillä voidaan merkittävästi parantaa kiinteistöä ympäröivän alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Yhtiön merkittävin kaupungin kehittämiseen liittyvä kehityshanke on Citycenter-liikekorttelin saneeraus Helsingin ydinkeskustassa. Hankkeen yhteydessä on tehty yhteistyötä Helsingin kaupungin ja lähikiinteistössä toimivan, Stockmann-tavaratalon kanssa keskustan liikenneturvallisuutta parantavan maanalaisen huoltoväylän kehittämisessä.

Lue Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston päällikön Tuomas Rajajärven haastattelu Citycenter-hankkeesta

Sponda osallistuu kaupunkien kehittämiseen myös toimimalla aktiivisesti kaupunkien toimintaa edistävissä yhdistyksissä. Yhtiö on mukana muun muassa Elävä Kaupunkikeskusta ry:ssä, jonka tavoitteena on Suomen kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva kehittäminen elinvoimaisemmiksi, viihtyisämmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. Sponda on myös Helsingin designkortteli ry:n kannatusjäsen sekä Helsinki City Markkinointi ry:n jäsen.

Aktiivisesti mukana kaupunkien kehittämisessä

Kaupungin valmistelema kaavoitus ei useinkaan velvoita kiinteistöjen omistajia kehittämistoimiin, vaan halukkuus kaupunginosan kehittämiseen lähtee kiinteistöomistajasta itsestään. Spondan aktiivinen osallistuminen julkisiin kilpailutuksiin on osoitus yhtiön halusta osallistua kaupunkien kehittämiseen.

Sponda on voittanut lukuisia julkisia hankekilpailuja, kuten Helsingissä Vuosaaren sataman kiinteistöhankkeiden ja Tampereen Ratinan kauppakeskushankkeen kilpailutukset. Yhtiön vahvuus on kyky luoda innovatiivisia toimitilaratkaisuja, joissa on huomioitu kilpailuttajien ja asiakkaiden tarpeiden lisäksi myös kaupunkikuvanäkökulma. Osaaminen perustuu pitkään kiinteistöalan ja kiinteistökehittämisen kokemukseen.

Kaupunkeja kehitetään myös kiinteistöjen sisällä esimerkiksi suunnittelemalla muuntojoustavia ja vetovoimaisia toimitiloja, jotka houkuttavat yrityksiä ja parantavat sitä kautta alueen palvelutarjontaa.

Lue lisää Spondan muuntojoustavista tiloista

Lue lisää viihtyvyyden lisäämisestä energiatehokkaasti

Lyhyesti:

  • Sponda osallistuu kaupunkien kehittämiseen kiinteistöjensä kautta

  • Kehitystyötä tehdään yhteistyössä kaupunkien ja lähikiinteistöjen kanssa

  • Spondan merkittävin kaupungin kehittämiseen liittyvä kehityshanke on Citycenter-liikekorttelin saneeraus Helsingin ydinkeskustassa