Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Ympäristönäkökohtien huomiointi kaupunkien kehittämisessä

Spondan kiinteistökanta keskittyy kaupunkialueille, liikenne- ja asiakasvirtojen yhteyteen. Keskeinen sijainti vähentää myös kiinteistöjen ympäristökuormitusta.

Ekologinen sijainti

Kaupunkien keskustoihin ja julkisen liikenteen reittien yhteyteen on keskittynyt paljon palveluja, jotka elävöittävät kaupunkeja ja helpottavat ihmisten asiointia. Keskittämällä toimitilaomistustaan kaupunkien keskustoihin ja hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varsille, Sponda tarjoaa kiinteistöissään toimiville yrityksille mahdollisuuden suosia ympäristöä säästäviä vaihtoehtoja työmatkustuksessaan. Toimitilojen hyvä, keskeinen sijainti tuo myös keskusta-alueiden runsaan palvelutarjonnan lähelle, jolloin matkustustarve vähenee.

Muuntojoustavia ja ekologisia toimitiloja

Sijainnin lisäksi kiinteistöjen rakentamiseen ja korjaukseen liittyvillä ratkaisuilla ja valinnoilla on huomattava vaikutus sekä kiinteistöjen ympäristövaikutuksiin että niiden toimivuuteen kiinteistöjen koko elinkaaren ajan. Hyvällä suunnittelulla kaikista kiinteistöistä, sekä uudis- että saneerauskohteista, halutaan tehdä elinkaareltaan pitkäikäisiä ja mahdollisimman muuntojoustavia.

Muuntojoustavuus pidentää kiinteistöjen elinkaarta ja keventää kiinteistöjen muutostöiden ja korjausrakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tarvittaessa jopa rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen onnistuu. Spondan muuntojoustavat toimitilarakennukset tarjoavat joustavat puitteet myös kaupunkien elinkeinoelämän kehittämiselle.

Muuntojoustavuuden lisäksi Sponda kiinnittää erityistä huomiota kiinteistöjensä energiatehokkuuteen ja ympäristömyönteisiin ratkaisuihin. Sponda hakee kaikille uudiskohteilleen kansainvälistä BREEAM®- tai LEED®-ympäristösertifikaattia. Sertifiointiprosessin avulla yhtiö pyrkii paremmin vastaamaan asiakkaidensa ympäristövaatimuksiin.

Valaistuksella viihtyisyyttä energiatehokkaasti

Uuden ympäristöystävällisen teknologian hyödyntäminen mahdollistaa kaupunkien viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamisen energiatehokkaasti. Esimerkiksi uusittaessa Citycenterin valaistusta vuonna 2011 otettiin valaistuksessa käyttöön ympäristöystävällinen ja energiaa säästävä LED-teknologia. Lisäksi monilla yhtiön kiinteistöillä on jo käytössään kiinteistöjen hukkalämpöä hyödyntävä katulämmitys, joka parantaa kaupunkikeskustan käytettävyyttä talvisin. Tulevaisuudessa katulämmityksen käyttöä on tarkoitus laajentaa entisestään.

 Lue lisää vuosikertomuksen Spondability-osiosta.

 

 

Sijoituskiinteistöjen sijainti