Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Design

Kaupungeissa design näkyy muun muassa rakennusten arkkitehtuurina ja kaupunginosien suunnitteluna. Spondalle hyvä design merkitsee kiinteistöjen esteettisyyden lisäksi myös niiden toimivuutta ja muunneltavuutta.

Asiakkaiden ehdoilla kaupunkikuva huomioiden

Spondassa kiinteistöjen suunnittelu on aina asiakaslähtöistä ja asiakkaan muuttuviin tarpeisiin perustuvaa, niin uudisrakennuksissa kuin saneerauskohteissakin. Suunnittelussa korostuvat hyvät kokonaisratkaisut, joiden avulla pyritään takaamaan tilojen taloudellisuus, terveellisyys ja turvallisuus. Onnistunut design toimitiloissa luo myös positiivista mielikuvaa yrityksestä ja parantaa työolosuhteita.

Hyvällä designilla voidaan vastata paitsi asiakkaiden tarpeisiin myös kaupunkien kehittämistarpeisiin. Toimivat ja muuntojoustavat kiinteistöt, joiden suunnittelussa on huomioitu myös ympäristönäkökohdat, vetävät puoleensa yrityksiä ja parantavat siten myös kaupunkien palveluiden saatavuutta. Suunnittelussa huomioidaan aina kaupungin tai kaupunginosan ilme, jolloin kiinnitetään erityistä huomiota alueen ominaispiirteisiin ja olemassa olevaan rakennuskantaan.

Kaupunkien ydinkeskustoissa sijaitsevien kiinteistöjen suunnittelussa korostetaan esteettisyyden lisäksi toimivuutta ja esteettömyyttä. Vilkkailla alueilla oleviin kiinteistöihin kohdistuu kova kulutus suurten ihmisvirtojen kulkiessa niiden läpi päivittäin. Erityistä huomiota kiinnitetään silloin seikkoihin, joiden avulla tilat saadaan kestämään sekä kulutusta että aikaa.