Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Ympäristövastuu

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on olennainen osa Euroopan Unionin ilmasto- ja energiastrategiaa, jolla tavoitellaan 20 prosentin vähennystä uusien rakennusten energiankäytössä vuoteen 2020 mennessä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen ja päästöjen vähentäminen on tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävässä roolissa, sillä rakentaminen ja rakennusten käyttämä energia muodostavat yli 40 prosenttia energian loppukäytöstä. Vuonna 2021 kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja.

Toimitilavuokralaisen oma toiminta aiheuttaa jopa 60 prosenttia kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta, minkä vuoksi energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävä yhteistyö vuokralaisen kanssa on erityisen tärkeää. Spondan vuokraamissa toimitiloissa työskentelee päivittäin lähes 30 000 henkilöä, minkä johdosta pienilläkin teoilla on mahdollista saada aikaan suuria muutoksia. Sponda pyrkii omalla toiminnallaan ja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa vastaamaan EU:n asettamiin tavoitteisiin. Energiatehokkuutta tavoitellaan kaikissa yhtiön kiinteistökehityshankkeissa sekä kiinteistöjen korjauksissa ja ylläpidossa. Sponda kannustaa ja opastaa lisäksi asiakkaitaan energiatehokkuuteen ja kiinteistöjen ympäristömyönteiseen käyttöön.

Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet vuodelle 2012 löytyvät Spondability-osiosta kohdasta ”Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen” ja "Materiaalitehokkuus".