Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Keskeistä tilikaudelta 2011

Vuonna 2011 Spondan operatiivisen toiminnan painopisteet olivat kiinteistöjen vajaakäytön vähentämisessä, rahoituksen uudelleenjärjestelyssä sekä kiinteistökehitystoiminnassa.

Sponda osti huhtikuussa 2011 Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelta Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Fennia-korttelin, joka koostuu kuuden kiinteistöyhtiön koko osakekannasta sekä osuudesta Kaisaniemen metrohallia hallinnoivasta yhtiöstä. Fennia-korttelissa on toimistotilaa yhteensä noin 25 500 neliömetriä  ja liiketilaa noin 14 200 neliömetriä. Kaupantekohetkellä kokonaisuuden vajaakäyttö oli noin 9,7 prosenttia. Kohteen lähtötuotto on noin 5,7 prosenttia.

Sponda maksoi kokonaisuudesta Suomi-yhtiölle velattomana kauppahintana yhteensä 122 000 000 euroa, josta kaupan allekirjoittamisen yhteydessä suoritettiin käteisellä 100 000 000 euroa vähennettynä kaupan kohteen nettovelalla. Käteissuorituksen lisäksi Spondan hallitus päätti antaa osana kauppahintaa Suomi-yhtiölle suunnatulla annilla 5 500 000 uutta Spondan osaketta 16.3.2011 pidetyn Spondan varsinaisen yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuuden perusteella. Suomi-yhtiö merkitsi kaikki osakkeet 4,00 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.

Maaliskuussa Sponda laski liikkeeseen 650 miljoonan Ruotsin kruunun suuruisen joukkovelkakirjalainan. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja eräpäivä 4. huhtikuuta 2016. Laina on vaihtuvakorkoinen ja sille maksetaan neljännesvuosittaista kuponkikorkoa 3 kuukauden STIBOR + 2,40 prosenttia. Sponda on suojannut joukkovelkakirjalainan kassavirtoihin liittyvän valuuttariskin. Huhtikuussa allekirjoitettiin sopimus Svenska Handelsbankenin kanssa 50 miljoonan euron vakuudettomasta 5-vuotisesta luottolimiitistä. Limiitin marginaali ja lainan ehdot ovat samat kuin Spondan 1.11.2010 allekirjoittamassa lainasopimuksessa. Marraskuussa Sponda allekirjoitti yhteensä 375 miljoonan euron syndikoidun luottosopimuksen. Sopimus sisältää 275 miljoonan euron luoton sekä 100 miljoonan euron luottoliimitin. Syndikoitu luotto on 5-vuotinen, ja sen marginaali oli allekirjoitushetkellä 1,70 prosenttia.

Kaikkien lainojen keskeiset kovenantit on sidottu omavaraisuusasteeseen ja korkokatteeseen. Lainat käytettiin pääosin olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun.

Spondan kiinteistökehitystoiminta jatkui strategian mukaisesti. Suurimman kiinteistökehityskohteen, Citycenterin toisen vaiheen rakennustyöt saatiin päätökseen. Viimeinen, kolmas vaihe, on aloitettu ja hanke valmistuu pääosin loppuvuonna 2012. Hankkeen tarkennettua kustannusarviota nostettiin 5 miljoonalla eurolla, ja tämä näkyy negatiivisena arvonmuutoksena tuloslaskelmassa. Kustannusten nousun syynä ovat toteutuneet muutostyöt, rakennuskustannusten nousu ja projektin pitkittyminen aiemman päätöksen mukaisesti. Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa euroa.

Vantaan Hakkilaan rakennettiin pinta-alaltaan noin 22 000 neliömetrin tuotantotila, joka on kokonaan vuokrattu Metso Automationille. Lisäksi Sponda vuokrasi Metsolle uudiskohteen viereisestä Honkatalon toimistorakennuksesta noin 12 000 neliömetrin toimisto- ja varastotilat, joihin tehtiin perusparannusinvestointeja. Kohde valmistui alkuvuodesta 2011, ja 15 prosentin kehityskatetavoite ylitettiin.

Oulun seudulla sijaitsevan kauppakeskus Zeppelinin laajennushanke valmistui aikataulussa marraskuun 2011 alussa. Kauppakeskukseen rakennettiin noin 4 000 neliömetriä uutta kauppatilaa Prisma-tavaratalon käyttöön sekä noin 4 700 neliömetriä tilaa erikoiskaupan käyttöön. Kaikki uudet tilat on täyteen vuokrattu, ja 15 prosentin kehityskatetavoite ylitettiin.

Sponda rakennuttaa Helsingin Ruoholahteen noin 6 000 neliömetrin toimistotalon. Kohteen päävuokralainen on Talentum, joka vuokraa rakennuksesta yli 70 prosenttia. Toimistotalon rakentaminen on alkanut, ja hankkeen arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2013. Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 23,5 miljoonaa euroa.

Syyskuussa Sponda solmi sopimuksen SRV:n, Ilmarisen, Eteran ja Onvestin kanssa Russian Invest -nimisen sijoitusyhtiön perustamisesta Venäjälle. Perustettava kiinteistösijoitusyhtiö tulee sijoittamaan Moskovan ja Pietarin kiinteistökehityshankkeisiin. Osakkaat ovat sitoutuneet sijoittamaan yhteensä 95,5 miljoonaa euroa sijoitusyhtiöön. Sponda, Ilmarinen ja SRV omistavat kukin 27 prosenttia perustettavasta yhtiöstä. Eteran omistusosuus on noin 13 prosenttia ja Onvestin osuus noin 5 prosenttia. Pääomat sitoutuvat vasta, kun kehitettävät kohteet on identifioitu ja sijoituspäätökset on tehty.

Sponda myi maaliskuussa 45,1 prosentin omistusosuutensa kiinteistökohteiden johtamisen palveluita tuottavassa Ovenia Oy:ssä Vaaka Partners Oy:n hallinnoimille rahastoille sekä Ovenian toimivalle johdolle. Sponda kirjasi kaupasta noin 7,8 miljoonan euron myyntivoiton.