Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Strategia

Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä, kiinteistöjen ostoilla ja rahastoliiketoiminnalla Suomessa sekä Venäjällä.

Spondan strategiaa arvioidaan säännöllisesti, jotta yhtiön toiminta voidaan tarvittaessa sopeuttaa vallitsevaan markkinatilanteeseen. Keväällä 2011 Sponda osti Helsingin ydinkeskustasta Fennia-korttelin n. 122 miljoonalla eurolla. Vuoden jälkipuoliskolla keskityttiin yhtiön omavaraisuusasteen ylläpitämiseen ja erääntyvien lainojen jälleenrahoittamiseen maailmantalouden heikkenemisen vuoksi.

Spondalla oli neljä aktiivista kiinteistökehityskohdetta, joihin vuoden aikana käytettiin 30,5 miljoonaa euroa. Kehitysinvestoinnit rahoitettiin pääasiassa toiminnasta kertyneellä tuloksella sekä kiinteistömyynneillä. Jälleenrahoitussopimuksia tehtiin yhteensä noin 500 miljoonan euron edestä siten, että seuraava rahoitustarve on vuonna 2014.

Spondan taloudelliset tavoitteet liittyvät yhtiön omavaraisuusasteeseen ja osingonmaksuun. Pitkän ajan tavoite omavaraisuusasteelle on 40 prosenttia. Vuoden 2011 lopussa omavaraisuusaste oli 38 prosenttia.

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Sponda jakaa noin 50 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta huomioiden kuitenkin taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet. Osinkopolitiikalla pyritään tasaiseen osingonmaksuun.