Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Spondan osake

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi vuonna 2011 oli 3,39 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 4,17 euroa ja alin 2,64 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 141,9 miljoonaa kappaletta 483,6 miljoonalla eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2011 oli 3,12 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 883,2 miljoonaa euroa.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 16.3.2011 hallituksen omien osakkeiden hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.

Spondan hallitus päätti antaa osana Fennia-korttelin kauppahintaa Suomi-yhtiölle suunnatulla annilla 5.500.000 uutta Spondan osaketta tämän osakeantivaltuuden perusteella. Suomi-yhtiö merkitsi kaikki osakkeet 4,00 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Uudet osakkeet otettiin arvo-osuusjärjestelmään ja julkisen kaupan kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 6.5.2011.

Vuonna 2011 Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti:

  • 29.4.2011: Solidium Oy ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 14,89 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
  • 14.11.2011: Cohen & Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,95 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja 3,08 % äänimäärästä.
  • 19.12.2011: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 10,27 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Yhtiöllä oli 31.12.2011 yhteensä 9 102 osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui sektoreittain seuraavasti:

  Osakkeiden määrä,
kpl
    Osuus osakkeista,
%
 
Julkisyhteisöt 60 281 961     21,3  
Hallintarekisteröidyt 134 230 115     47,4  
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä 12 825 097     4,5  
Kotitaloudet 22 225 816     7,9  
Yritykset yhteensä 46 734 242     16,5  
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt yhteensä 3 993 725     1,4  
Ulkomaat yhteensä 2 784 506     1,0  
Osakkeita yhteensä 283 075 462     100,0