Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Vuokraustoiminta

Vuokrien tämän hetkistä kehitystä Suomessa kuvaa kaudella päättyneiden ja alkaneiden sopimusten keskimääräisen neliövuokran ero. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuli voimaan ja irtisanottiin sopimuksia seuraavasti:

  Lukumäärä (kpl) Pinta-ala (m2) euroa/m2/kk
Kauden aikana voimaan tulleet  149 47 670 15,17
Kauden aikana päättyneet  104 42 316 10,57
Kauden aikana uusitut  56 35 539 14,16

Alkaneet ja päättyneet sopimukset eivät välttämättä kohdistu samoihin segmentteihin eikä tiloihin.

Sponda laskee kiinteistöjensä vuokratuottojen kehityksen yhtiön kaksi vuotta omistamassa vertailukelpoisessa kiinteistösalkussa EPRAn suositusten mukaisesti (nk. like-for-like net rental growth). Tämä oli toimisto- ja liiketilakiinteistöissä 3,1 prosenttia, kauppakeskuksissa 8,4 prosenttia, logistiikkakiinteistöissä 2,1 prosenttia ja Venäjän kiinteistöissä 10,5 prosenttia. Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.

Taloudellinen vuokrausaste (%) jakautui kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti: 

Kiinteistön tyyppi 31.12.11 30.9.11 30.6.11 31.3.11 31.12.10
Toimisto- ja liiketilat  88,4 88,6 88,5 87,7 87,7
Kauppakeskukset  94,1 93,5 94,3 97,4 98,1
Logistiikka  78,1  78,3  78,3  77,8 75,8
Venäjä  98,7 98,8 98,3 98,3 96,4
Koko kiinteistökanta  88,2 88,2 88,2 88,2 88,0

Maanteteellinen alue  31.12.11  30.9.11  30.6.11  31.3.11  31.12.10 
Helsingin kantakaupunki  85,6 86,8 86,7 88,0 89,8
Pääkaupunkiseutu  86,2  86,0  86,0  85,3  84,3
Turku, Tampere, Oulu  96,1  95,3  95,7  95,7  96,8
Venäjä  98,7  98,8  98,3  98,3  96,4
Koko kiinteistökanta  88,2  88,2  88,2  88,2  88,0

 

Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli vuoden 2011 lopussa 1 240 (1 139) miljoonaa euroa. Spondalla oli asiakkaita 2 160 kpl ja vuokrasopimuksia yhteensä 3 277 kpl. Yhtiön suurimmat vuokralaiset olivat Julkinen sektori (11,7 % vuokratuotoista), Kesko-konserni (5,3 % vuokratuotoista), Sampo Pankki Oyj (3,6 % vuokratuotoista), ja HOK-Elanto (3,6 % vuokratuotoista). Spondan 10 suurinta vuokralaista muodostaa noin 31 prosenttia yhtiön vuokratuotoista. Vuokralaiset jakautuivat toimialoittain seuraavasti:


Toimiala
2011
% nettovuokratuotoista
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 5,7
Energia 0,5
Julkinen sektori 11,7
Kauppa 27,3
Koulutus 1,1
Logistiikka/Liikenne 6,1
Majoitus- ja ravitsemustoiminta 4,9
Media/kustantaminen 1,6
Muut palvelut 12,2
Pankki/Sijoitus 10,8
Rakentaminen 2,0
Teollisuus/valmistus 6,8
Terveydenhuolto 3,6
Tietoliikenne 5,6
Muut 0,2

Koko vuokrasopimuskannan keskimääräinen kesto oli 4,9 (4,7) vuotta. Toimisto- ja liiketilojen vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 5,1 (5,2) vuotta, kauppakeskusten 6,5 (4,7) vuotta ja logistiikkatilojen 4,2 (4,5) vuotta. Vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti:

 

% vuokratuotosta
31.12.2011

% vuokratuotosta
31.12.2010

1. vuoden sisällä 16,9 14,7
2. vuoden sisällä 10,1 14,9
3. vuoden sisällä 9,3 9,1
4. vuoden sisällä 7,1 6,8
5. vuoden sisällä 6,1 6,9
6. vuoden sisällä 10,3 4,0
6. vuoden jälkeen 27,6 29,8
Toistaiseksi voimassa olevat 12,7 13,8