Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Venäjä

  1-12/2011 1-12/2010
Liikevaihto, M€ 25,1 23,6
Nettotuotto, M€ 18,9 17,7
Liikevoitto, M€ 36,6 36,3
EPRA Net Initial Yield, (alkutuotto), % 9,8 -
Taloudellinen vuokrausaste -% 98,7 96,4
Kiinteistöjen käypä arvo, M€ 224,6 204,2
Käyvän arvon muutos vuoden alusta, M€ 20,4 21,7
Vuokrattava pinta-ala, m2 46 500 46 500

Vuonna 2011 Venäjän kiinteistöjen arvonmuutos, yhteensä 20,2 miljoonaa euroa, johtui pääasiassa vuoden toisen neljänneksen arvioinnissa toteutuneista tuottovaatimusten muutoksista ja vuoden aikana tapahtuneista markkinavuokrien muutoksista.

Vuokrasopimusten pituus on Venäjällä tyypillisesti 11 kuukautta. Myös Spondan vuokrasopimukset Venäjällä noudattavat maan käytäntöä lukuun ottamatta Western Realty (Ducat II) -kiinteistöä Moskovassa ja OOO Adastra -kiinteistöä Pietarissa, joissa vuokrasopimukset ovat keskimääräistä pidempiä. Vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 31.12.2011 oli 2,4 (2,9) vuotta, ja vuokrasopimukset erääntyvät seuraavasti:

 

% vuokratuotosta
31.12.2011

% vuokratuotosta
31.12.2010

1. vuoden sisällä 47,3 36,0
2. vuoden sisällä 3,1 17,5
3. vuoden sisällä 16,5 2,5
4. vuoden sisällä 8,9 14,7
5. vuoden sisällä 8,6 7,6
6. vuoden sisällä 14,6 7,3
6. vuoden jälkeen 0,9 14,4
Toistaiseksi voimassa olevat 0,0 0,0