Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 

M€ 1-12/2011 1-12/2010
Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)  16,2 22,9
Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)  17,5 11,5
Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto  8,2 2,7
Ajanmukaistamisinvestoinnit  -50,6 -29,9
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi)  44,7 23,1
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä)  2,7 5,0
Valuuttakurssien muutos  0,4 5,2
Sijoituskiinteistöt yhteensä  39,0 40,5
Kiinteistörahastot  -4,4 -1,7
Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet  5,0  5,6
Konserni yhteensä  39,6  44,4

 

Muutokset Spondan sijoituskiinteistöomaisuuteen jakautuivat vuonna 2011 seuraavasti: 

M€ Yht. Toimisto-
ja liiketilat
Kauppa-
keskukset
Logistiikka Kiinteistö-
kehitys
Venäjä
Vuokratuotot  240,7 132,8 40,4 42,0 0,4  25,1
Ylläpitokulut  -67,1 -37,2 -8,8 -13,4 -1,6 -6,1
Nettovuokratuotot 173,6 95,6 31,7 28,6 -1,2 18,9
             
Sijoituskiinteistöt 1.1.2011 2 870,6  1 459,1  557,1  422,5  227,7  204,2 
Aktivoidut korot 2011 3,6  0,0 0,2 0,1 2,9 0,4
Hankinnat 150,4 134,5 7,8 0,0 9,4 -1,2
Investoinnit 109,1 44,2 15,7 17,9 30,5 0,8
Siirrot segmenttien välillä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Myynnit -7,0 -4,3 0,0 0,0 -2,7 0,0
Käyvän arvon muutos 39,0 10,5 5,3 8,5 -5,7 20,4
             
Sijoituskiinteistöt 31.12.2011 3 165,7  1 644,0  586,1  449,0  262,0  224,6 
             
Käyvän arvon muutos % 1,4 0,7 1,0 2,0 -2,5 10,0
Painotettu laskennassa käytetty keskimääräinen   tuottovaatimus-% 6,9 6,5 5,9 8,0   9,8
Painotettu laskennassa käytetty keskimääräinen tuottovaatimus-%, Suomi 6,7