Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Kiinteistökehitys

Spondan kiinteistökehityssalkun tasearvo oli vuoden 2011 lopussa 262,0 miljoonaa euroa. Tästä maa-alueiden osuus oli 90,3 miljoonaa euroa ja 159,6 miljoonaa euroa oli sidottu kiinteistökehityshankkeisiin. Vuoden 2011 loppuun mennessä Kiinteistökehitys-yksikkö oli investoinut yhteensä 30,5 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin Citycenterin peruskorjaukseen ja kauppakeskus Zeppelinin laajentamiseen.

Spondan kiinteistökehitystoiminta koostuu sekä uudishankekohteista että perusparannuskohteista. Tällä hetkellä suurimpien hankkeiden investoinnit jakautuvat seuraavasti: 

  Citycenter Ruoholahden toimistotalo
Kokonaisinvestointi, M€    *) 130,0  23,5
Investoitu 31.12.2011 mennessä, M€  *) 110,9  1,6
Aktivoidut korkokulut 31.12.2011 mennessä, M€  13,0
Valmistumisaika pääosin 2012  huhtikuu 2013

*) Lukuun ei sisälly aktivoitavia korkokuluja.

Oulun seudulla sijaitsevan kauppakeskus Zeppelinin laajennushanke valmistui aikataulussa marraskuun 2011 alussa. Kauppakeskukseen rakennettiin noin 4 000 neliömetriä uutta kauppatilaa Prisma-tavaratalon käyttöön sekä noin 4 700 neliömetriä tilaa erikoiskaupan käyttöön. Kaikki uudet tilat on täyteen vuokrattu. Kiinteistökehityshankkeille asetettu 15 prosentin kehityskatetavoite ylitettiin.

Citycenter-projektissa korttelin toisen vaiheen rakennustyöt ovat valmistuneet. Citycenterin keskelle kesällä 2011 valmistuneelle toimistotalolle myönnettiin LEED® Gold –sertifikaatti. Hankkeen kolmannen ja viimeisen vaiheen, joka käsittää Keskuskadun puoleiset liiketilat, rakentaminen etenee suunnitellusti. Koko Citycenterin uudistustyön arvioidaan valmistuvan pääosin vuonna 2012. Hankkeen kustannusarviota nostettiin 5 miljoonalla eurolla, ja tämä näkyy negatiivisena arvonmuutoksena tuloslaskelmassa. Kustannusten nousun syynä ovat toteutuneet muutostyöt, rakennuskustannusten nousu ja projektin pitkittyminen aiemman päätöksen mukaisesti. Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa euroa.

Sponda osti toimisto- ja liiketilakiinteistön Tampereen keskustasta noin 10 miljoonalla eurolla. Kiinteistöön tehdään noin 6,5 miljoonan euron lisäinvestointi, jolla kohteesta kehitetään nykyaikainen toimisto- ja liikekiinteistö. Kohteen saneeratut liiketilat otettiin käyttöön marraskuussa 2011. Toimistotiloista pääosa on valmistunut ja otettu käyttöön. Kiinteistö on lähes täyteen vuokrattu.

Sponda rakennuttaa Helsingin Ruoholahteen noin 6 000 neliömetrin toimistotalon. Kohteen päävuokralainen on Talentum, joka vuokraa rakennuksesta yli 70 prosenttia. Toimistotalon rakentaminen on alkanut, ja hankkeen arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2013. Hankkeen kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 23,5 miljoonaa euroa.

Sponda toteuttaa Tampereen Ratinan kauppakeskuksen ja siihen liittyvien alueiden kehityshankkeet. Alueelle suunnitellaan 55 000 neliömetrin kauppakeskusta, jonka kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa. Aloittamispäätöstä ei ole vielä tehty.