Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Sponda Oyj:n osakepääoma 31.12.2011 oli 111 030 185 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 283 075 462 kpl. Spondan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, missä kaupankäyntitunnus on SDAIV. Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Spondalla on ääni- ja osinko-oikeuksiltaan yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni. Yhtiön hallussa ei ollut Spondan osakkeita.

Chi-X Europe

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Spondan osakkeilla käytiin kauppaa useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla, lähinnä Chi-X Europessa, BATS:ssa ja Turquoisessa. Sponda Oyj:n osakkeen vaihto vuonna 2011 vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla oli noin 20 prosenttia kokonaisvaihdosta.

Osinkopolitiikka

Sponda Oyj jakaa osinkona noin 50 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta huomioiden kuitenkin taloudellinen tilanne ja yhtiön kehitystarpeet.

Osakkeenomistajat

Spondalla oli vuoden 2011 lopussa 9 102 osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia oli 47,4 prosenttia osakkeista ja äänistä, sekä ulkomaalaisia ja hallintarekisteröityjä yhteensä 48,4 prosenttia osakkeista ja äänistä.

Vuonna 2011 Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti:

  • 29.4.2011: Solidium Oy ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 14,89 prosenttia Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.
  • 14.11.2011: Cohen & Steers, Inc. ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,95 prosenttia Sponda Oyj:n osakepääomasta ja 3,08 prosenttia äänimäärästä.
  • 19.12.2011: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 10,27 prosenttia Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. 

Osakkeen vaihto ja kurssikehitys

Spondan osakkeen painotettu keskikurssi vuonna 2011 oli 3,39 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä oli 4,17 euroa ja alin 2,64 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 141,9 miljoonaa kappaletta 483,6 miljoonalla eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.12.2011 oli 3,12 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 883,2 miljoonaa euroa.

Voimassa olevat valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 16.3.2011 hallituksen omien osakkeiden hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.

Spondan hallitus päätti antaa osana Fennia-korttelin kauppahintaa Suomi-yhtiölle suunnatulla annilla
5 500 000 uutta Spondan osaketta tämän osakeantivaltuuden perusteella. Suomi-yhtiö merkitsi kaikki osakkeet 4,00 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Uudet osakkeet otettiin arvo-osuusjärjestelmään ja julkisen kaupan kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 6.5.2011.

Rekisteröidyn osakeomistuksen jakautuminen omistajaryhmittäin 31.12.2011

  Osakkeiden määrä,
kpl
    Osuus osakkeista,
%
 
Julkisyhteisöt 60 281 961     21,3  
Hallintarekisteröidyt 134 230 115     47,7  
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä 12 825 097     4,5  
Kotitaloudet  22 225 816      7,9  
Yritykset yhteensä 46 734 242      16,5  
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt yhteensä  3 993 725      1,4  
Ulkomaat yhteensä  2 784 506      1,0  
Osakkeita yhteensä  283 075 462      100,0  

20 suurinta osakkeenomistajaa 31.12.2011

          Osakkeita % osakkeista
1       Solidium Oy 42 163 745  14,89
2       Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  29 083 070  10,27
3       Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  27 052 730  9,56
4       Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi    5 500 000  1,94
5       ABN Amro rahastot    2 175 397  0,77
6       Valtion Eläkerahasto    2 100 000  0,74
7       Folketrygdfondet    1 950 000  0,69
8       OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto    1 075 000  0,38
9       OP-Delta-sijoitusrahasto    1 000 000  0,35
10       OP-Eurooppa Osinko -sijoitusrahasto       996 202  0,35
11       FIM rahastot  922 077  0,33
12       Yleisradion Eläkesäätiö S.r  850 000  0,30
13       SEB Gyllenberg rahastot  506 248  0,18
14       Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia  488 000  0,17
15       Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto  453 450  0,16
16       Sijoitusrahasto Aktia Capital  425 000  0,15
17       Norvestia Oyj  393 945  0,14
18       I.A. von Julins STB  350 000  0,12
19       Odin Eiendom  349 735  0,12
20       Inkinen Kari  288 340  0,10
             
        Yhteensä 118 122 939 41,71
        Muut 164 952 523 58,29
        Kaikki yhteensä 283 075 462 100,00
        Hallintarekisteröidyt 134 230 115 47,4
        Osakkeenomistajia yhteensä 9 102  

Osakkeiden omistusmääräjakauma 31.12.2011 

 

Omistajia,
kpl


Omistajia,
%
Arvo-
osuus-
määrä,
kpl
Arvo-
osuus-
määrä,
%

Ääni-
määrä,
kpl

Ääni-
määrä,
%
1-100 570 6,26 33 935 0,01 33 935 0,01
101-500 2 373 26,07 745 896 0,26 745 896 0,26
501-1 000 1 703 18,71 1 321 586  0,47 1 321 586 0,47
1 001-5 000 3 431 37,70 8 159 088  2,88 8 159 088 2,88
5 001-10 000 520 5,71 3 740 283  1,32 3 740 283 1,32
10 001-50 000 393 4,32 7 851 003  2,77 7 851 003 2,77
50 001-100 000 53 0,58  3 825 803  1,35 3 825 803 1,35
100 001-500 000 44 0,48  9 826 438  3,47 9 826 438 3,47
500 001- 15 0,17 247 571 430  87,46 247 571 430 87,46
 Yhteensä 9 102 100,00  283 075 462  100,00 283 075 462 100,00
             
joista hallintarekisteröityjä 10    134 230 115  47,42  134 230 115  47,42 
Odotusluettelolla yhteensä   0
0,00

0

0,00
Yhteistilillä     0 0,00 0 0,00
Erityistileillä yhteensä     0 0,00 0 0,00
Liikkeeseenlaskettu määrä    

283 075 462

100,00

283 075 46

100,00