Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut   31.12.2011   31.12.2010   31.12.2009   31.12.2008 ¹)   31.12.2008   31.12.2007
Tuloslaskelman tunnusluvut                        
1. Liikevaihto, M€   248,2   232,1   237,2   219,6   219,6   207,7
2. Liikevoitto, M€   209,6   216,2   -13,3   117,3   126,2   256,7
3.   osuus liikevaihdosta, %   84,5   93,2   -5,5   53,4   57,5   123,6
4. Rahoituskulut, M€   -89,6   -60,3   -67,2   -76,7   -89,1   -76,1
5. Tilikauden voitto/tappio, M€   117,8   120,4   -81,6   29,2   26,6   136,6
6.   osuus liikevaihdosta, %   47,5   51,9   -34,4   13,3   12,1   65,8
7. Operatiivinen tulos, M€   75,4   74,0   67,4   38,9        
8. Ei-operatiivinen tulos, M€   42,4   46,6   -148,9   -9,6        
 
Taseen tunnusluvut
9. Oma pääoma, M€   1 281,1   1 200,8   1 113,6   1 008,9   1 003,0   934,8
10. Velat, M€   2 106,2   1 885,7   1 876,6   2 165,8   2 163,8   1 963,7
11. Korolliset rahoitusvelat, M€   1 754,8   1 572,6   1 597,8   1 828,3   1 828,3   1 662,7
12. Korolliset nettorahoitusvelat, M€   1 728,4   1 545,6   1 568,7   1 812,3   1 812,3   1 635,3
 
Kannattavuuden ja rahoituksen tunnusluvut
13. Sijoitetun pääoman tuotto, %   7,7   7,9   -0,4   4,4   4,7   10,1
14. Oman pääoman tuotto, %   9,5   10,4   -7,7   3,0   2,7   17,9
15. Omavaraisuusaste, %   37,9   39,0   37,3   31,9   31,8   32,3
16. Velkaantumisaste, %   137,0   131,0   143,5   181,2   182,3   177,9
17. Nettovelkaantumisaste, %   134,9   128,7   140,9   179,6   180,7   174,9
                             
Muut tunnusluvut
18. Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin, M€   269,9   83,1   61,3   502,6   502,6   254,0
19.   osuus liikevaihdosta, %   108,7   35,8   25,2   228,8   228,8   122,3
 
¹) IAS 23 käyttöön oton vaikutuksilla oikaistut vuoden 2008 tunnusluvut