Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

 Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 ²)   31.12.2008 31.12.2007
20. Emoyhtiön omistajille kuuluva laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € (EPS)   0,39 0,40 -0,40 0,13   0,09 0,79
21. Osakekohtainen oma pääoma, €   4,06 3,86 3,54 4,93   4,90 5,24
22. Osakekohtainen osinko, € ¹) 0,16 0,15 0,12 0,00   0,00 0,50
23. Osinko tuloksesta, % ¹) 41,15 37,12 -29,83 0,00   0,00 39,49
24. Efektiivinen osinkotuotto, % ¹) 5,13 3,87 4,40 0,00   0,00 6,12
25. P/E luku (hinta/voittosuhde)   8,02 9,60 -6,79 14,69   12,89 6,45
26. Osakkeen alin ja ylin kurssi, €   2,64/4,17 2,42/3,88 1,87/3,93 1,45/5,46   1,45/5,46 4,62/8,29
27. Osakkeen keskikurssi, €   3,39 3,07 2,57 3,38   3,38 6,58
28. Osakkeen päätöskurssi, €   3,12 3,88 2,73 1,93   1,93 5,10
29. Osakekannan markkina-arvo, M€   883,2 1 077,0 757,8 344,2   344,2 907,1
30. Osakkeiden vaihto, milj.kpl   141,9 136,8 233,1 108,9   108,9 94,9
31. Osakkeiden vaihto (%)   50,4 49,3 119,0 98,1   98,1 88,1
32. Osakkeiden laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, milj.kpl   281,3 277,6 230,6 178,0   178,0 172,8
33. Osakkeiden laimentamattoman ja laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä vuoden lopussa, milj.kpl   283,1 277,6 277,6 178,0   178,0 178,0
34. Osakekohtainen operatiivinen tulos, €   0,27 0,27 0,29 0,22   - -
35. Osakekohtainen ei-operatiivinen tulos, €   0,15 0,17 -0,65 -0,05   - -
36. Operatiivinen kassavirta/osake, €   0,37 0,37 0,45 0,78   0,78 0,81
 
¹) Hallituksen esitys
²) IAS 23 käyttöön oton vaikutuksilla oikaistut vuoden 2008 tunnusluvut