Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

EPRA-tunnusluvut

EPRA-tunnusluvut 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 ¹)   31.12.2008 31.12.2007
37. EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€ 75,4 74,0 67,4 38,9   - -
38. EPRA Earnings per share (operatiivinen tulos/osake), € 0,27 0,27 0,29 0,22   - -
39. EPRA NAV (nettovarallisuus), M€ 1 369,5 1 274,5 1 159,9 1 074,6   - -
40. EPRA NAV per share (osakekohtainen nettovarallisuus), € 4,84 4,59 4,18 6,04   6,01 6,26
41. EPRA NNNAV (oikaistu nettovarallisuus), M€ 1 132,1 1 078,6 1 005,2 907,9   - -
42. EPRA NNNAV per share (osakekohtainen oikaistu nettovarallisuus), € 4,00 3,89 3,62 5,10   - -
43. EPRA Net Initial Yield (NIY) (alkutuotto), % 6,39 6,37          
44. EPRA "topped-up" NIY (oikaistu alkutuotto), % 6,40 6,38          
45. EPRA Vacancy rate (vajaakäyttöaste), % 11,8 12,0 13,4 11,5   11,5 8,8
 
¹) IAS 23 käyttöön oton vaikutuksilla oikaistut vuoden 2008 tunnusluvut
 
EPRA Earnings (operatiivinen tulos)
Spondan tulos sisältää useita operatiiviseen toimintaan kuulumattomia eri. Nämä erät johtuvat lähinnä Spondan liiketoiminnan luonteesta sekä IFRS:n raportointivelvoitteista. Operatiivisen toiminnan tuloksen seuraamista helpottaakseen Sponda esittää EPRA:n suositusten mukaisesti konsernin operatiiviseen tulokseen sekä operatiivisen tuloksen/osake. Operatiivisella tuloksella kuvataan konsernin ydinliiketoiminnan tulosta. Operatiivinen tulos lasketaan oikaisemalla konsernin tuloslaskelmaa muun muassa kiinteistöjen sekä rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksilla, kiinteistökehityshankkeisiin liittyvillä aktivoitavilla koroilla, myyntivoitoilla ja –tappioilla, liikearvon arvonalentumisilla sekä muilla sellaisilla tuotoilla ja kuluilla, jotka yhtiö katsoo olevan ei-operatiivisia eriä.
Operatiivisen tuloksen lisäksi Sponda esittää ei-operatiivisen tuloksen sekä ei-operatiivisen tuloksen/osake. Laskelma sisältää edellä mainitut tuloslaskelman erät joidenka Sponda ei katso kuuluvan sen operatiiviseen toimintaan.
 
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€     31.12.2011 31.12.2010   31.12.2009 31.12.2008
Nettotuotot     179,4 168,7   175,8 162,1
Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet     5,0 5,6   5,8 4,7
Markkinoinnin ja hallinnon kulut     -23,1 -20,4   -22,0 -24,2
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut     0,0 -1,0   -1,1 0,0
Rahoitustuotot ja -kulut     -69,0 -58,0   -68,7 -87,3
Operatiiviseen tulokseen perustuvat verot     -3,0 -1,8   -3,2 -1,3
Operatiiviset laskennalliset verot     -14,0 -19,2   -19,1 -15,2
Operatiivinen määräysvallattomien omistajien osuus     0,0 0,0   0,0 0,0
Yhteensä     75,4 74,0   67,4 38,9
 
EPRA Earnings per share (operatiivinentulos/osake), €     0,27 0,27   0,29 0,22
 
Ei-operatiivinen tulos, M€     31.12.2011 31.12.2010   31.12.2009 31.12.2008
Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot     7,2 5,8   0,3 12,1
Tappio/voitto käypään arvoon arvostamisesta     34,6 38,8   -175,1 -44,9
Liikearvon arvonalentuminen     0,0 0,0   0,0 -13,0
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot     0,7 19,4   4,0 21,5
Vaihto-omaisuuskiinteistöjen arvonmuutos     -1,8 0,0   0,0 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut     7,5 -0,8   -1,0 -1,0
Rahoitustuotot ja -kulut     -6,6 -0,5   3,7 12,2
Ei-operatiiviseen tulokseen perustuvat verot     -0,2 -1,8   0,0 0,0
Ei-operatiiviset laskennalliset verot     -11,1 -14,5   19,0 3,4
Laskennallisten verojen verokantamuutos     12,0 0,0   0,0 0,0
Ei-operatiivinen määräysvallattomien omistajien osuus     0,0 0,0   0,1 0,1
Yhteensä     42,4 46,6   -148,9 -9,6
 
Ei-operatiivinen tulos/osake, €     0,15 0,17   -0,65 -0,05
 
EPRA NIY ja "topped-up" NIY
EPRA suosituksen mukaiset alkutuotot, NIY ja "topped-up" NIY, kuvaavat tilinpäätöshetkellä tuottavalle sijoitusomaisuudelle saatavaa vuotuista nettotuottoa.
Vuotuinen laskennallinen nettotuotto on tilinpäätöskuukauden annualisoitu vuokratuotto oikaistuna tiedossa olevien vuokrankorotusten vaikutuksella tulevan vuoden tuottoon  vähennettynä vastaavien kohteiden tulevan 12 kk ennustetuilla ylläpitokuluilla.
Vuotuinen laskennallinen oikaistu nettotuotto on vuotuinen laskennallinen vuokratuotto lisättynä tulevan vuoden porrastetuilla vuokrilla ja mahdollisten vuokravapaakuukausien annualisoidulla vaikutuksella.
 
M€           31.12.2011 31.12.2010
Sijoituskiinteistöt           3 165,7 2 870,6
Kehityskohteet           -480,7 -534,5
Tuottavat sijoituskiinteistöt           2 685,0 2 336,1
Arvioidut ostajan kulut           43,0 37,4
Sijoituskiinteistöjen oikaistu arvo         B 2 728,0 2 373,5
 
Vuotuinen laskennallinen nettotuotto         A 174,4 151,2
Porrastetut vuokrat, vuokravapaat kuukaudet yms.           0,2 0,2
Vuotuinen laskennallinen oikaistu nettotuotto         C 174,6 151,4
 
EPRA NIY         A/B 6,39 % 6,37 %
EPRA "topped-up" NIY         C/B 6,40 % 6,38 %