Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

EPRA-tunnuslukujen laskentakaavat

37. EPRA Earnings (operatiivinen tulos) = Kts. kaava 7, Operatiivinen tulos
 
38. EPRA Earnings per share (operatiivinen tulos/osake) = Kts. kaava 34, Osakekohtainen operatiivinen tulos
 
39. EPRA NAV (nettovarallisuus), € = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
      - Muun oman pääoman rahasto
      + Kiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta
      syntynyt laskennallinen verovelka
      - Kiinteistöjen laskennallisesta verovelasta syntynyt goodwill-arvo
 
40. EPRA NAV per share (osakekohtainen nettovarallisuus) = EPRA NAV (nettovarallisuus)
      Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
41. EPRA NNNAV (oikaistu nettovarallisuus) = EPRA NAV (nettovarallisuus)
      + Kiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta
      syntynyt laskennallinen verovelka
      +/- Velkojen käyvänarvon ja tasearvon erotus
 
42. EPRA NNNAV per share (osakekohtainen oikaistu nettovarallisuus), € = EPRA NNNAV, (osakekohtainen oikaistu nettovarallisuus)
      Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 
43. EPRA Net Initial Yield (NIY) (alkutuotto), % = Vuotuinen laskennallinen nettotuotto
      Sijoituskiinteistöt
      - Kehityskohteet
      + Arvioidut ostajan kulut
 
44. EPRA "topped-up" NIY (oikaistu alkutuotto), % = Oikaistu vuotuinen laskennallinen nettotuotto
      Sijoituskiinteistöt
      - Kehityskohteet
      + Arvioidut ostajan kulut