Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

EPRA BPR lisätietoja

KULUVA KAUSI, M€ Q4 YTD 2011 KULUVA KAUSI, M€ Q4 YTD 2010
EPRA vertailukelpoinen vuokratuottojen kehitys (like-for-like net rental growth) 2 v
omis-
tetut
Ostot Myynnit Kehitys
ja
muut
Valuutta-kurssin vaikutus ¹) Yhteensä 2 v
omis-
tetut
Ostot Myynnit Kehitys
ja
muut
Valuutta-kurssin vaikutus ¹) Yhteensä
Toimisto- ja liiketilat 88,0 7,0 0,2 0,4 0,0 95,6 85,4 1,6 1,4 0,2 0,0 88,6
Kauppakeskukset 14,0 1,1 0,0 16,6 0,0 31,7 12,9 0,8 0,0 17,7 0,0 31,4
Logistiikka 23,1 0,0 1,2 4,3 0,0 28,6 22,7 0,0 1,2 0,9 0,0 24,8
Venäjä 19,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 18,9 17,3 0,0 0,0 -0,1 0,5 17,7
                         
TÄSMÄYTYS           0,0           0,0
Yhteensä yllä           174,8           162,5
Segmentti Kiinteistökehitys           -0,5           0,3
Segmentti Kiinteistörahastot           5,0           5,7
Muu ero           0,0           0,0
Sponda Konserni tuloslaskelmassa 179,4           168,5
 
¹) Kiinteällä kurssilla, vertailukauden päätöskurssi
 
Laskenta tehty kiinteistötasolla
Ostot Kiinteistöt, jonka osakkeita tai osuuksia ostettu raportointi- tai vertailukauden aikana
Myynnit Kiinteistöt, jonka osakkeita tai osuuksia myyty raportointi- tai vertailukauden aikana
Kehitys ja muut Kiinteistöt, joissa tehty kehitys- tai ajanmukaistamisinvoistenta siinä laajudessa, että vertaukelpoisuus edellisen vuoden nettotuottoihin kärsii
  Sisältää myös segmenttien väliset siirrot ja muut mahdolliset veratusta haittaat tapahtumat
Valuuttakurssien muutos Laskettu Ruplat Euroiksi vertailukauden päättymispäivän kurssia hyväksikäyttäen.
LIKE FOR LIKE nettotuoton kasvu ja vastaava sijoitusomaisuus M€ % Vertailu-
kelpoiset sijoitus-
kiintestöt, M€
Toimisto- ja liiketilat                   2,6 3,1 % 1 365,1
Kauppakeskukset                   1,1 8,4 % 225,3
Logistiikka                   0,5 2,1 % 362,4
Venäjä                   1,8 10,5 % 204,2
ARVOSTUSTIETOA                 Sijoitus-kiinteistöt, M€ Arvon-muutos, M€ EPRA Net Initial yield, %
                         
Toimisto ja liiketilat                 1 644,0 10,5 6,00
Kauppakeskus                 586,1 5,3 6,67
Logistiikka                 449,0 8,5 5,93
Kiinteistökehitys                 262,0 -5,7 N/A
Venäjä                 224,6 20,4 9,78
Yhteensä                 3 165,7 39,0 6,39
 
TÄSMÄYTYS
Yhteensä yllä                 3 165,7    
Muu ero                 0,0    
Konsernin sijoituskiinteistöt yhteensä   3 165,7    
VUOKRAUSTIETOA           Liike-
vaihto, M€
Netto-tuotto, M€ Vuokrat-
tava pinta-ala, m²
Makset-
tava vuokra, M€/vuosi
Markkina-vuokra, M€/kk Taloudel-
linen vajaa-
käyttö, %
Vuokra-
taso,
€m²
Toimisto ja liiketilat           132,8 95,6 780 500 136,8 11,1 11,63 17,3
Kauppakeskus           40,4 31,7 157 300 44,4 3,5 5,88 26,3
Logistiikka           42,0 28,6 534 600 42,0 4,3 21,91 8,6
Kiinteistökehitys           1,5 -0,5 32 000 0,4 N/A N/A N/A
Venäjä           25,1 18,9 46 700 264,0 1,9 1,26 45,3
Yhteensä           241,8 174,3 1 551 100 250,0 20,8 11,76 16,2
 
TÄSMÄYTYS
Yhtensä yllä           241,8 174,3          
Kiintestörahastot           6,4 5,0          
Muu ero           0,0 0,0          
Konsernin tuloslakelma yhteensä yhteensä 248,2 179,4