Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Ulkoinen ja sisäinen tarkastus

Tilintarkastajat


Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa: KHT-yhteisö sekä Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajien tehtävänä on tilintarkastuslain mukaisesti tarkastaa yhtiön ja konsernin tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto sekä antaa suoritetusta tarkastuksesta kertomus yhtiökokoukselle.

Varsinainen yhtiökokous 16.3.2011 valitsi yhtiön tilintarkastajiksi KHT Raija-Leena Hankosen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli sekä varatilintarkastajaksi KHT Ari Eskelisen. Raija-Leena Hankonen on toiminut Sponda Oyj:n tilintarkastajana vuosina 1998–2000 ja vuodesta 2005 lähtien, Kai Salli vuodesta 2008 sekä Ari Eskelinen vuodesta 2011 lähtien.

Vuonna 2011 tilintarkastajille suoritettiin tilintarkastuspalkkioina 185 617,24 euroa. Sponda osti muita asiantuntijapalveluita tilintarkastusyhteisöltä vuonna 2011 yhteensä 286 596,00 eurolla. Edellä mainitut palkkiot sisältävät kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden maksamat palkkiot.

Sisäinen tarkastus


Spondan toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja riskien hallinnan järjestämistä tarkastetaan sisäisesti. Sisäistä tarkastusta suorittaa toimeksiannosta ulkopuolinen asiantuntija. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle.