Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Nimitystoimikunta

Yhtiökokouksen vuosittain asettama nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituksen palkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja lisäksi toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Sponda Oyj:n yhtiökokouksen 16.3.2011 päätöksen perusteella asetetun nimitystoimikunnan osakkeenomistajat (omistusosuudet 1.10.2011 tilanteen mukaan) ja heidän edustajansa olivat:

  • Solidium Oy, 14,89 prosenttia, osakkeista ja äänistä, edustajanaan Kari Järvinen, (s. 1962), DI, MBA, toimitusjohtaja, Solidium Oy,

  • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 9,56 prosenttia osakkeista ja äänistä, edustajanaan Risto Murto, (s. 1963), kauppatieteiden tohtori, johtaja Sijoitukset, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,

  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 9,56 prosenttia osakkeista ja äänistä, edustajanaan Timo Ritakallio, (s. 1962), oikeust. kand., MBA, sijoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Nimitystoimikunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Nimitystoimikunta antoi ehdotuksensa yhtiön hallitukselle määräpäivään mennessä 25.1.2012.