Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä valmistelee liiketoimintastrategian ja budjetin sekä seuraa toiminnan tulosta. Johtoryhmä käsittelee myös konsernin kannalta keskeiset investoinnit, divestoinnit, toimintaohjeet ja raportoinnin. Johtoryhmän muodostavat 25.3.2009 alkaen toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä seitsemän henkilöä.

Johtoryhmän jäsenet on vakuutettu maksuperusteisella ryhmäeläkevakuutuksella. Sponda Oyj maksaa vuosittaisen vakuutusmaksun kunnes johtoryhmän jäsen täyttää 63 vuotta. Vakuutusmaksuna maksetaan noin 7,5 prosenttia johtoryhmän kunkin jäsenen kiinteästä vuosipalkasta.

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat johdon pitkäaikaiseen osakepohjaiseen sitouttamisjärjestelmään. Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio, joka perustuu osakekohtaiseen kassavirtaan ja sijoitetun pääoman tuottoon, maksetaan osittain Spondan osakkeilla ja osittain rahana. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita ansaintajaksoja seuraavien sitouttamisjaksojen aikana, joiden pituus on vuoden ansaintajaksoille kaksi vuotta ja kolmen vuoden ansaintajaksoille kolme vuotta.

Johtoryhmän jäsenten omistamat Spondan osakkeet 31.12.2011 olivat:

  Osakkeet, kpl Muutos, kpl
Kari Inkinen 288 340 +48 999
Pia Arrhenius 23 101 +13 871
Erik Hjelt 79 731 +18 846
Ossi Hynynen 118 343 +24 574
Kari Koivu 83 348 +16 102
Joni Mikkola * 79 513 +13 569
Sirpa Sara-aho 82 500 +14 850

*) Johtoryhmän jäsen 3.1.2012 asti