Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hallituksen palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain etukäteen. Vuonna 2011 Spondan hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 294 000 euroa.

Hallituksen palkkiot 2011 €/v
Puheenjohtaja 60 000
Varapuheenjohtaja 36 000
Jäsen 31 200

Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamisesta. Vuonna 2011 on hallituksen jäsenille hankittu yhteensä 22 159 Sponda Oyj:n osaketta seuraavasti:

Puheenjohtaja 6 022 osaketta
Varapuheenjohtaja 3 613 osaketta
Jäsenet, yhteensä 12 524 osaketta

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Hallituksella ei ole muita palkkiojärjestelmiä. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- eivätkä toimisuhteessa yhtiöön.