Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hallitus

Lauri Ratia   Klaus Cawén   Tuula Entelä

Lauri Ratia

Puheenjohtaja

Teollisuusneuvos,
Diplomi-insinööri, synt. 1946

Sponda Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus:
Lohja Rudus Konserni,
toimitusjohtaja, 1994–2006

Luottamustehtävät:
Edita Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Inspecta Group Oy, hallituksen jäsen
Medisize Oy, hallituksen puheenjohtaja (12.8.2011 asti)
Paroc Group Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja
Samesor Oy, hallituksen jäsen (14.11.2011 asti)
VR-Yhtymä Oy, hallituksen puheenjohtaja (19.4.2011 asti)
YIT Oyj, hallituksen jäsen (11.3.2011 asti)

Osakeomistus Spondassa: 39 602

 

 

Klaus Cawén

Varapuheenjohtaja

Oikeustieteen kandidaatti, LL.M., synt. 1957
Johtokunnan jäsen, KONE Oyj

Sponda Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2008 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus:
KONE Oyj, johtaja, yritysjärjestelyt ja strategiset allianssit, Venäjä, lakiasiat

Luottamustehtävät:
Glaston Oyj Abp, hallituksen jäsen (5.4.2011 asti)
Oy Karl Fazer Ab, hallituksen jäsen
Toshiba Elevator and Building Systems Company, hallituksen jäsen

Osakeomistus Spondassa: 20 573

 

Tuula Entelä

Hallituksen jäsen

Ekonomi, oik.kand., synt. 1955
Liiketoimintajohtaja, Asuntoliiketoiminta, Helsingin seutu ja Pietari, SATO Oyj
Toimitusjohtajan sijainen, SATO Oyj

Sponda Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2005

Keskeinen työkokemus:
SATO Oyj, liiketoimintajohtaja,
Asuntoliiketoiminta, Helsingin seutu ja
Pietari, 2009-
SATO Oyj, toimialajohtaja,
Asuntosijoitus, 2004–2009
SATO Oyj, toimitusjohtajan sijainen,
2003-
SATO-konserni, sijoitusjohtaja,
1997–2003
SATO-konserni, toimialajohtaja,
Omistaminen, 1994–1996

Luottamustehtävät:
Helsingin Osuuskauppa Elanto, hallituksen varapuheenjohtaja
HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, hallituksen puheenjohtaja

Osakeomistus Spondassa: 7 591

 Arja Talma    Raimo Valo    Erkki Virtanen

Arja Talma

Hallituksen jäsen

KTM, eMBA, synt. 1962
Toimitusjohtaja, Rautakesko Oy

Sponda Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2007

Keskeinen työkokemus:
Rautakesko Oyj, toimitusjohtaja, 2011-
Kesko Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja,
CFO, 2005-2011
Kesko Oyj, talousjohtaja, 2004–2005
Oy Radiolinja Ab, johtaja, talous ja
hallinto, 2001–2003
KPMG Wideri Oy Ab, KHT-tilintarkastaja 1992–2001, partneri 2000–2001

Luottamustehtävät:
Luottokunta, hallituksen jäsen
VR-Yhtymä Oy, hallituksen jäsen

Osakeomistus Spondassa: 7 591

 

Raimo Valo

Hallituksen jäsen

Oik.kand., LL.M., synt. 1955
Partner, Septem Partners Oy

Sponda Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus:
Septem Partners Oy, partner, 2010–
OAO Swedbank, Venäjä, hallituksen
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja,
2008–2010
Glitnir, Venäjä, Asset Management,
Private Banking, toimitusjohtaja, 2007–2008
Svenska Handelsbanken ZAO,
Moskova, johtoryhmän puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, 2004-2007
Bank Svenska Handelsbanken (Polska) Sp.A., johtoryhmän puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, 2000-2005

Luottamustehtävät:
CCS Cold Cargo Solutions Oy, hallituksen puheenjohtaja (21.3.2011 alkaen)
NEO Industrial Oyj, hallituksen jäsen (30.3.2011 alkaen)
Septem Partners Oy, hallituksen jäsen (1.8.2011 alkaen)

Osakeomistus Spondassa: 3 131

 

Erkki Virtanen

Hallituksen jäsen

Valtiotieteen kandidaatti, synt. 1950
Kansliapäällikkö, Työ- ja elinkeinoministeriö

Sponda Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus:
Työ- ja elinkeinoministeriö, kansliapäällikkö, 2008-
Kauppa- ja teollisuusministeriö,
kansliapäällikkö, 1998–2007
Valtiovarainministeriö, osastopäällikkö, budjettipäällikkö,
1995–1998

Luottamustehtävät:
Suomen itsenäisyyden
juhlarahasto Sitra, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja

Osakeomistus Spondassa:  7 591