Siirry sivun sisältöön
Siirry hakuun

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Sponda Oyj:llä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään (4–7) varsinaista jäsentä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2011 valittiin Spondan hallitukseen kuusi jäsentä.

Vuonna 2011 hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: Klaus Cawén (s. 1957) oikeustieteen kandidaatti, LL.M., johtokunnan jäsen, KONE Oyj, Tuula Entelä (s. 1955) ekonomi, oik. kand., liiketoimintajohtaja, toimitusjohtajan sijainen, SATO Oyj, Timo Korvenpää (s. 1952) ekonomi, MBA, (hallituksen jäsen 16.3.2011 asti), Lauri Ratia (s. 1946) diplomi-insinööri, teollisuusneuvos, Arja Talma (s. 1962) KTM, eMBA, toimitusjohtaja, Rautakesko Oy, Raimo Valo (s.1955) oik.kand., LL.M., (hallituksen jäsen 16.3.2011 alkaen) ja Erkki Virtanen (s. 1950) valtiotieteen kandidaatti, kansliapäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö.

Spondan hallituksen jäsenet edustavat laajaa kokemusta kiinteistö-, teollisuus- ja rahoitusalalta. Tarkempaa tietoa hallituksen jäsenistä löytyy "Hallituksen jäsenten CV:t" -sivulta. Hallitus arvioi, että sen jäsenistä Klaus Cawén, Tuula Entelä, Lauri Ratia, Arja Talma ja Raimo Valo ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista ja Erkki Virtanen on riippumaton yhtiöstä.

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen 16.3.2011 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajakseen Klaus Cawénin.

Hallituksen jäsenten omistamat osakkeet 31.12.2011:

  Osakkeet, kpl Muutos, kpl
Klaus Cawén 20 573 +3 613
Tuula Entelä 7 591 +3 131
Lauri Ratia 39 602 +6 022
Arja Talma 7 591 +3 131
Raimo Valo 3 131 +3 131
Erkki Virtanen 7 591 +3 131

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 7–11 kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Vuonna 2011 hallituksen kokouksia oli yhteensä 17 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 93,14 prosenttia. Spondan hallitus arvioi omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan säännöllisesti kerran vuodessa. Toiminnan itsearviointi perustui marraskuussa 2011 tehtyyn kyselytutkimukseen ja hallitus käsitteli kyselyn tuloksia ja keskusteli jatkotoimista joulukuun 2011 kokouksessaan. Arvioinnissa käsiteltiin mm. hallituksen kokoonpanoa, työskentelyn tehokkuutta ja painopisteitä, hallitukselle toimitetun materiaalin laajuutta ja laatua sekä keskustelun tasoa ja ilmapiiriä. Arvioinnin tuloksia käytettiin hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnat raportoivat hallitukselle säännöllisesti työstään. Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Tarvittaessa hallitus voi asettaa keskuudestaan myös muita valiokuntia ja työryhmiä valmistelemaan muita tärkeitä päätöksiä.

Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Hallituksen sihteerinä toimii talous- ja rahoitusjohtaja.